Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rewizor Skarbowy Okręgu Jędrzejowskiego

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1844-1862
- brak danych - 1844 - 1862
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Rewizorzy skarbowi powołani byli w 1844 r. w celu przeprowadzenia rewizji urzędów skarbowych, kontroli handlu, wyrobu wódki. W mieście gubernialnym rewizje urzędów skarbowych przeprowadzano 2 razy w roku. Rewizje handlu w mieście gubernialnym przeprowadzono raz na miesiąc, w każdym mieście raz na kwartał. Rewizorzy mieli obowiązek składania co miesiąc Rządowi Gubernialnemu Radomskiemu dziennika czynności z wykazem stanu śledztw. Działalność rewizorów trwała do końca 1866 roku, do reorganizacji administracji Królestwa.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
akta dot. instalacji Rewizora Skarbowego Okręgu Jędrzejowskiego sygn 1, akta dot. druków i formularzy sygn 2, raporty dot propinacji sygn 3, czynności ekonomiczne sygn 4, gildie kupieckie sygn 5, akta dot defraudacji towarów sygn 6, akta śledztw sygn 7, rewizja dystrybucji stempla sygn 8, rewizje urzędu skarbowego sygn 9-10, rewizje regestrów depozytorskich dot składu tabaki w Wodzisławiu sygn 11, akta dot. rewizji szynków i karczem sygn 12, akta dot podatku od mięsa koszernego sygn 13, akta dot. gorzelni sygn 14--39 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/15/0/-/1 [Akta tyczące się] Instalacji i służby Rewizora Skarbowego Okręgu Jędrzejowskiego 1844-1862 0
21/15/0/-/2 [Akta tyczące się] Druków i formularzy 1845-1852 0
21/15/0/-/3 [Akta tyczące się] Składania raportów Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu o czynnościach Rewizora Skarbowego Okręgu Jędrzejowskiego dot. służby propinacyjnej 1845-1858 0
21/15/0/-/4 [Akta tyczące się] Załatwiania czynności ekonomicznych przez Rewizora i kontrolerów skarbowych 1846-1862 0
21/15/0/-/5 [Akta tyczące się] Gildii kupieckich 1851-1859 0
21/15/0/-/6 [Akta tyczące się] Towarów defraudowanych oddawanych do Instrukcji Urzędów Skarbowych oraz sprzedawanych przez licytację 1845-1853 0
21/15/0/-/7 Śledztwo przeciw oficjalistom Komór Straży Granicznych i Urzędów Skarbowych 1846-1858 0
21/15/0/-/8 [Akta tyczące się] Rewizji dystrybucji stempla 1845-1860 0
21/15/0/-/9 [Akta tyczące się] Rewizji Urzędu Skarbowego Secemin 1844-1862 0
21/15/0/-/10 [Akta tyczące się] Rewizji Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie i poleceń wydanych przez kontrolera tegoż Urzędu 1844-1853 0
21/15/0/-/11 [Akta tyczące się] Rewizji regestrów dystrybutorskich przez pisarza kontrolującego skład główny tabak w Wodzisławiu 1847-1853 0
21/15/0/-/12 Uregulowanie szynków i karczem zajezdnych do pozyskania patentu na przyszłość 1845-1853 0
21/15/0/-/13 [Akta tyczące się] Podatku od mięsa koszernego 1845 0
21/15/0/-/14 [Akta tyczące się] Spisów gorzelni i wymiarów przez Rewizora Skarbowego Okręgu Jędrzejowskiego dokonanych 1844-1848 0
21/15/0/-/15 [Akta tyczące się] Opieczętowania i ocechowania gorzelni nieczynnych 1844-1850 0
1 2 3

Amount of archival material

39

39

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.