Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kontrola Skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej w Kielcach

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1811] 1816-1869 [1896]
- brak danych - 1811 - 1815
1816 - 1869
1870 - 1896
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kontrola Skarbowa powołana została postanowieniem Rady Administracyjnej z dn. 17 grudnia 1816 roku i działała do czasu powołania w Kielcach Izby Skarbowej w 1869 roku. Celem urzędu była kontrola dochodów z opłat skarbowych, kar sądowych i sukcesji bezdziedzicznych. Pod względem terytorialnym Urząd obejmował sywym zasięgiem woj.. Krakowskie przemianowane w 1837 na gubernię krakowską, która w 1841 roku została gubernią kielecką, w latach 1845-1866 powiaty kielecki, miechowski, olkuski i stopnicki guberni radomskiej, wreszcie w latach 1867-1869 gubernię kielecką
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
Księgi dochodów z opłat skarbowych , akta normatywne, akta dotyczące spadków, mas bezdziedzicznych i darowizn. Księgi sygn 1-84a, 790 Księgi kasowe wpisów i kosztów sądowych, kar, raportów urzędnika stanu cywilnego o wypadkach śmierci z lat 1855-1862 Ogólne sygn 85-206f, 794 Organizacja Kontroli Skarbowej, sądów gminnych, przepisów stempla kolateralnego, rewizji kancelarii ziemiańskiej, rachunków raportów rejentów i burmistrzów miast, wójtów gmin Specjalia - wpisy sygn. 207-280 wpisy wójtów gmin, burmistrzów miast, wpisy sądowe cywilne i duchowne Kary sygn. 281-329 kary wójtów gmin, burmistrzów miast, kary sądów okręgu jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, proszowickiego, stopnickiego, szydłowskiego, Wpisy i kary sygn. 330-393,786,788,789 wpisy i kary burmistrzów miast, trybunalu cywilnego i sądów Prenotacje sygn 394-401, 702-731 zwolnienia z opłat skarbowych Spadki i masy bezdziedziczne sygn. 408-692,732-785 opisy majątków, spisy inwentarza, wykazy hipoteczne, akty rejentalne Dzienniki podawcze sygn. 693-701, 787-793, 43 ja z literami a-f
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/2/0/1/1 Księga nadesłanych pocztą należności do Kontroli Skarbowej przy Sądach Gub. Radomskiej w Kielcach od 1849 roku 1849-1862 0
21/2/0/1/2 Dziennik wpływów pieniężnych 1854-1864 0
21/2/0/1/3 Kontrola odbieranych pieniędzy z poczty utrzymywana przez Kontrolę Skarbową w Kielcach 1864-1867 0
21/2/0/1/4 Księga ogólna wpływów w gotowiźnie lub w papierze stemplowym do Kontroli Skarbowej wnoszonych na rok 1864 1864 0
21/2/0/1/5 Księga ogólna wpływów w gotowiźnie lub w papierze stemplowym do Kontroli Skarbowej wnoszonych na rok 1865-1868 1865-1868 0
21/2/0/1/6 Księga kwitowa wysyłanych ekspedycji do władz przez Kontrolę Skarbową 1859-1867 0
21/2/0/1/7 Księga forszusów na excytacje stemplowe 1852-1864 0
21/2/0/1/8 Dziennik reprodukcyjny 1864-1865 0
21/2/0/1/9 Kwitariusz na odebrane fascykuły stemplowe 1861-1867 0
21/2/0/1/10 Kontrola ogólna efektów … sądowych i skonfiskowanych 1860 1860 0
21/2/0/1/11 Księga ogólna dochodzonego stempla kollateralnego 1853-1857 0
21/2/0/1/12 Księga ogólna dochodzonego stempla kollateralnego od spadków i darowizn wg nowej ustawy 1866 0
21/2/0/1/13 Dziennik przybytków i nabytków zaszłych w dochodzie stempla kollateralnego i kar kontrawercyjnych kwartalnie wyłącznie od roku 1835 1835 0
21/2/0/1/14 Księga opłat kollateralnych 1841-1853 0
21/2/0/1/15 Dziennik przybytków i ubytków zaszłych w dochodzie ze stempla kollateralnego i z kar kontrawercyjnych 1842-1844 0
1 2 3 4 ... 26 27 28 29 30 ... 53 54 55 56

Amount of archival material

837

837

0

16.94

16.94

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.