Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dozorstwo Hutnicze w Białogonie

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1816] 1819-1832 [1833]
- brak danych - 1816 - 1818
1819 - 1832
1833 - 1833
- brak danych - tak
administracja specjalna - przemysł i handel polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Dozorstwo Hutnicze w Białogonie utworzone zostało w 1818 r. Pod jego nadzorem znajdowały się Zakłady Rządowo Górnicze tj. Huta Stanisława, huta Aleksandra, Wapiennia, Cegielnia oraz Dobra Górnicze Niewachlów, Dąbrowa, Białogon, Bilcza, Kowala i Dyminy. Dozorstwo podlegało początkowo Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach, od 1826 r. Głównej Dyrekcji Górniczej w Warszawie, natomiast od 1832 r. Wydziałowi Górnictwa Krajowego. Z dniem 1 lipca 1832 r. Dozorstwo Białogońskie wcielono do Samsonowskiego W 1833 r. Dozorstwo Górnicze i Hutnicze przemianowano na Okręgi. Zarząd Dozorstwa składał się z zawiadowcy, szychtmistrza i urzędników.
W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu
Korespondencja z władzami górniczymi z lat 1820-1832 sygn. 1-15, Przychód i rozchód, kontrola wydatków 1818-1832 sygn. 16-27, rachunki Ekonomii Białogon z lat 1817-1832 sygn. 24-28, rachunki kasy braterskiej z lat 1821-1827 sygn. 33-36, rachunki huty Aleksndra i Stanisława z lat 1820-1828, rachunki Cegielni i Wapienni z lat 1817-1832, rachunki walcowni, hamerni, warsztatów mechanicznych z lat 1825-1832, sygn. 37-54, stan majątkowy Dozorstwa z lat 1823-1833 sygn. 55-58 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/3/0/-/1 Korespondencja Dyrekcji Mennicy Królestwa Polskiego z Dozorstwem Białogońskim o dostawy piasku topielniczego z huty w Niewachlowie do wytopu srebra 1819-1822 0
21/3/0/-/2 Korespondencja - próby srebra produkowanego w Białogonie 1821-1826 0
21/3/0/-/3 Akta dotyczące odciągania srebra od miedzi i ołowiu czyli odsrebrzanie. Eintreinksverzeichen 1821-1822 0
21/3/0/-/4 Korespondencja fabryczna z władzami górniczymi 1820-1833 0
21/3/0/-/5 Korespondencja fabryczna w różnych sprawach [zamówień] 1821-1831 0
21/3/0/-/6 Korespondencja dotycząca zakupu węgla przez Dozorstwo Białogońskie 1822-1828 0
21/3/0/-/7 Korespondencja dotycząca zamówień, wpłat [akta tyczące się rozporządzeń do Kasy Dozorstwa] 1823-1824 0
21/3/0/-/8 Obstalunki dla różnych stron 1825-1827 0
21/3/0/-/9 Akta tyczące się obstalunku w państwo rosyjskie przez JW Pusłowskiego rzeczywistego radcy stanu imperium rosyjskiego 1828-1830 0
21/3/0/-/10 Akta tyczące się dostaw z magazynu Dozorstwa dla składu głównego w Warszawie 1829-1829 0
21/3/0/-/11 Korespondencja dotycząca zamówień dla fabryk sukna w Tomaszowie hr Ostrowskiego 1830-1830 0
21/3/0/-/12 Akta tyczące się obrachowania produkcji blach w walcowni Białogońskiej nadto i podwyższania płacy robotnikom od produkcji blach do podbielania 1830-1830 0
21/3/0/-/13 Akta tyczące się obstalunków przez osoby prywatne w miejscu opłacania takowych 1832-1832 0
21/3/0/-/14 Wykazy należności z tytułu ubezpieczenia ogniowego i korespondencja w tej sprawie 1820-1821 0
21/3/0/-/15 Bau Materialien Rechnung der Białogoner Hutenn Inspektion pro 1819 1819-1820 0
1 2 3 4

Amount of archival material

58

58

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.