Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Kielecki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1849] 1866-1918
Kěleckoě Gubernskoe Pravlenie 1849 - 1865
1866 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gubernia Kielecka powstała z dniem 1 stycznia 1867 roku. Swoim terenem obejmowała obszar 7 powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Rząd gubernialny był ciałem kolegialnym działającym pod zwierzchnictwem gubernatora. W jego skład wchodzili: wicegubernator, czterech radców wydziałów Administracyjnego, Wojskowo-Policyjnego, Skarbowego i Prawnego. W posiedzeniach rządu brali także udział asesorowie wydziałow Dóbr Rządowych i Ubezpieczeń, Gubernialny Inspektor Lekarski, Architekt Gubernialny, Naczelnik Dyrekcji Szkolnej i Kasjer Gubernialny do wykonywania czynności kancelaryjnych powoływano sekretarza. Zgodnie z ustawą o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach KP z 1966 roku RGK dzielił się na następujące wydziały: Ogólny, Administracyjny, Wojskowo-Policyjny, Skarbowy, Dóbr Rządowych, Prawny, Lekarski i Ubezpieczeń. Struktura ta przechodziła w okresie działania RGK wiele przekształceń, w końcowym okresie działalności funkcjowowały: Kancelaria Prezydialna, w skład której wchodziły: Sekretariat, Księgowość Ogólna i Archiwum, Wydział Administracyjny (Referaty I - IV), Wydział Wojskowo-Policyjny (Referaty V-VIII), Wydział Prawny (Referaty XIII-XIV), Wydział Lekarski, Wydział Weterynaryjny i Wydział Budowlany. Rząd Gubernialny Kielecki zakończył swoją działalność w 1918 roku w Moskwie, dokąd został ewakuowany po wybuchu I wojny światowej. Całkowita likwidacja urzędu nastapiła na skutek Dekretu Rady Komisarzy Ludowych z 26 stycznia 1918 roku i podporządkowaniu go Komisariatowi do spraw Królestwa Polskiego przy Komisariacie Ludowym w Moskwie. (oprac.Janina Hładkowa) Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 17687 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/31/0/-/1 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija 1 Maja 1867 goda 1867 0
21/31/0/-/2 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija za 1867 goda za XI i XII - nojabr i dekabr - 1867 [ listopad i grudzień nr 1646 do 1938] 1867 0
21/31/0/-/3 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija za 1868 goda 1868 0
21/31/0/-/4 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija ijul 1868 god nr 1340-1539 1868 0
21/31/0/-/5 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija za sentjabr 1868 goda 1868 0
21/31/0/-/6 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija za oktjabr 1868 goda 1868 0
21/31/0/-/7 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija za oktjabr 1869 goda [nr 2002-2284] 1868 0
21/31/0/-/8 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija za nojabr 1870 goda 1870 0
21/31/0/-/9 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija za 1871 goda 1871 0
21/31/0/-/10 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija za ijun 1871 goda 1871 0
21/31/0/-/11 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija [m-cVII] 1871 0
21/31/0/-/12 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija na janvar 1872 goda 1872 0
21/31/0/-/13 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija na maj 1872 goda 1872 0
21/31/0/-/14 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija za avgust 1872 goda 1872 0
21/31/0/-/15 Žurnaly Prisutstvija Kěleckago Gubernskago Pravlenija za oktjabr 1872 goda 1872 0
1 2 3 4 ... 588 589 590 591 592 ... 1177 1178 1179 1180

Amount of archival material

17110

17093

0

120.17

120.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.