Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Kielecki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1849] 1866-1918
Kěleckoě Gubernskoe Pravlenie 1849 - 1865
1866 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gubernia Kielecka powstała z dniem 1 stycznia 1867 roku. Swoim terenem obejmowała obszar 7 powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Rząd gubernialny był ciałem kolegialnym działającym pod zwierzchnictwem gubernatora. W jego skład wchodzili: wicegubernator, czterech radców wydziałów Administracyjnego, Wojskowo-Policyjnego, Skarbowego i Prawnego. W posiedzeniach rządu brali także udział asesorowie wydziałow Dóbr Rządowych i Ubezpieczeń, Gubernialny Inspektor Lekarski, Architekt Gubernialny, Naczelnik Dyrekcji Szkolnej i Kasjer Gubernialny do wykonywania czynności kancelaryjnych powoływano sekretarza. Zgodnie z ustawą o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach KP z 1966 roku RGK dzielił się na następujące wydziały: Ogólny, Administracyjny, Wojskowo-Policyjny, Skarbowy, Dóbr Rządowych, Prawny, Lekarski i Ubezpieczeń. Struktura ta przechodziła w okresie działania RGK wiele przekształceń, w końcowym okresie działalności funkcjowowały: Kancelaria Prezydialna, w skład której wchodziły: Sekretariat, Księgowość Ogólna i Archiwum, Wydział Administracyjny (Referaty I - IV), Wydział Wojskowo-Policyjny (Referaty V-VIII), Wydział Prawny (Referaty XIII-XIV), Wydział Lekarski, Wydział Weterynaryjny i Wydział Budowlany. Rząd Gubernialny Kielecki zakończył swoją działalność w 1918 roku w Moskwie, dokąd został ewakuowany po wybuchu I wojny światowej. Całkowita likwidacja urzędu nastapiła na skutek Dekretu Rady Komisarzy Ludowych z 26 stycznia 1918 roku i podporządkowaniu go Komisariatowi do spraw Królestwa Polskiego przy Komisariacie Ludowym w Moskwie. (oprac.Janina Hładkowa) Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/31/0/-/16846 Alfavit dělam Po 1-go Děloproizvodstvu Administrativnago Otdělenija Kěleckago Gubernskago Pravlenija na 1870 1802-1870 0
21/31/0/-/10614 Ob otpuskě soderžanija činovnikam i služiteljam Chencinskoj tjurmy v 1895 godu 1804-1895 0
21/31/0/-/2472 O počinkě kostela v der. [Beszowa] u. Stopnica 1833-1887 0
21/31/0/-/8642 O vyčetach v invalidnyj kapital proizvedennych za 1890 god iz žalovaniji činovnikov na pravach Imperskago Ustava o službě 1840-1893 0
21/31/0/-/1780 O službě Sovětnika Kěleckago Gubernskago Pravlenija Genricha Skerskago 1841-1872 0
21/31/0/-/17173 Dokumenty k otčetu b: Chenčinskago Kazennago Upravlenija za 1879 god [1843] 1879 0
21/31/0/-/16480 O zastrachovanii stroenij v g. Pinčov uězda pinčovskago [1846] 1866-1870 0
21/31/0/-/1736 [Wilkoszewski Leon b. burmistrza m. Szczekociny i b. sekwestratora pow. jędrzejowskiego [wykaz stanu służby] [1846] 1871 0
21/31/0/-/16622 O zastrachovanii Intendantskich stroenij v g. Kěl'cach uězda kěleckago [1848] 1867-1870 0
21/31/0/-/16630 O zastrachovanii stroenij v d. Smykov uězda stopnickago [1848] 1868-1869 0
21/31/0/-/14384 Dělo K[ěleckago] G[ubernskago] P[ravlenija]. Vakantnyja i vymoročnyja naslědstva [1849] 1866-1869 0
21/31/0/-/14477 Dělo K[ěleckago] G[ubernskago] P[ravlenija]. O vydačě likvidacionnych dokumentov za postavlennye pripasy vojskom v 1831 goda [1852] 1872-1873 0
21/31/0/-/876 O remontirovkě kostela i kamennoj ogradi vokrug klad... V prichodě Vzdoly [1857] 1867-1887 0
21/31/0/-/13101 Dělo Kěleckago Gubernskago Pravlenija o Michailě Emčikě i Lavnikach M-ka Dalešic Marianskom i Kozubě obvinjaemych v prestuplenijach po službě 1859-1873 0
21/31/0/-/12755 Po raznym dělam byvšich Kazennych upravlenij Kěleckoj Gubernii 1862-1868 0
1 2 3 4 ... 588 589 590 591 592 ... 1177 1178 1179 1180

Amount of archival material

17110

17093

0

120.17

120.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.