Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Kielecki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1849] 1866-1918
Kěleckoě Gubernskoe Pravlenie 1849 - 1865
1866 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gubernia Kielecka powstała z dniem 1 stycznia 1867 roku. Swoim terenem obejmowała obszar 7 powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Rząd gubernialny był ciałem kolegialnym działającym pod zwierzchnictwem gubernatora. W jego skład wchodzili: wicegubernator, czterech radców wydziałów Administracyjnego, Wojskowo-Policyjnego, Skarbowego i Prawnego. W posiedzeniach rządu brali także udział asesorowie wydziałow Dóbr Rządowych i Ubezpieczeń, Gubernialny Inspektor Lekarski, Architekt Gubernialny, Naczelnik Dyrekcji Szkolnej i Kasjer Gubernialny do wykonywania czynności kancelaryjnych powoływano sekretarza. Zgodnie z ustawą o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach KP z 1966 roku RGK dzielił się na następujące wydziały: Ogólny, Administracyjny, Wojskowo-Policyjny, Skarbowy, Dóbr Rządowych, Prawny, Lekarski i Ubezpieczeń. Struktura ta przechodziła w okresie działania RGK wiele przekształceń, w końcowym okresie działalności funkcjowowały: Kancelaria Prezydialna, w skład której wchodziły: Sekretariat, Księgowość Ogólna i Archiwum, Wydział Administracyjny (Referaty I - IV), Wydział Wojskowo-Policyjny (Referaty V-VIII), Wydział Prawny (Referaty XIII-XIV), Wydział Lekarski, Wydział Weterynaryjny i Wydział Budowlany. Rząd Gubernialny Kielecki zakończył swoją działalność w 1918 roku w Moskwie, dokąd został ewakuowany po wybuchu I wojny światowej. Całkowita likwidacja urzędu nastapiła na skutek Dekretu Rady Komisarzy Ludowych z 26 stycznia 1918 roku i podporządkowaniu go Komisariatowi do spraw Królestwa Polskiego przy Komisariacie Ludowym w Moskwie. (oprac.Janina Hładkowa) Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/31/0/-/17710 Plan doma dlja Nastojatelja prichoda Tučempy [Plan i przekrój domu dla proboszcza parafii Tuczępy] brak daty 0
21/31/0/-/17711 Proekt na postrojku žilago kazennago doma krytago gruntom dlja Nastojatelja Prichoda v der[evně] Solec 1900 0
21/31/0/-/17712 [Plany I i II mostu na szosie Żarki - Staszów oraz I mostu na szosie Radomsko - Opatów 1877 0
21/31/0/-/17713 Plan na postrojku 5 mostov na Gubernskoj šossejnoj dorogě Žarecko - Stašovskoj v Vloščovskom Uězdě 1885 goda 1885 0
21/31/0/-/17714 Plan na postrojku derevjannago Mosta No 4 [na wiorst 20 setek 5 sążni] na Opatovsko - Novoradomskoj Gubernskoj dorogě 1882 0
21/31/0/-/17715 Plan na remont mosta No 4 Novoradomsko - Opatovskoj gubernskoj šossejnoj dorogi v predělach Vloščovskago Uězda po sroku 1889 goda 1888 0
21/31/0/-/17716 Novo - Radomsko - Optaovskaja doroga, Učastok Sulkov [wiorst 10/14 i 11/13]. Situacionnyj plan brak daty 0
21/31/0/-/17717 Novo - Radomsko - Opatovskaja doroga. Prodol'nyja profili [odcinka Sułków] brak daty 0
21/31/0/-/17718 Situacionnyj plan proektirovannago učastka šossejnoj dorogi N. Radomsko - Opatovskoj ot d. Sulkova do d. Belina 1878 g. 1878 0
21/31/0/-/17719 Niveljacionnyj plan učastka gubernskoj šossejnoj dorogi Novo - Radomsko - Opatovskoj v Vloščovskom Uězdě ot d. Sulkova do d. Beliny 1878 0
21/31/0/-/17720 Normal'nyja profili Radomsko - Opatovskoj šossejnoj dorogi 1878 g. Plan na postrojku mostu na 5 sotkě 17 věrstě Radomsko - Opatovskoj šossejnoj dorogě 1878 0
21/31/0/-/17721 Plan mosta No 61 u der. Goleněvy 1887 0
21/31/0/-/17722 Situacionnyj plan časti pos. Ščekociny s pokazaniem Kostel'noj ulicy proek. do vymoščenija i [...] postrojki mosta 1878 0
21/31/0/-/17723 Situacionnyj plan městonosti proektiruemoj pod ustrojstvo novago pochronnago kladbišča v der. Staroměst'ě Meževoj regestr 1898 0
21/31/0/-/17724 Čertež na postrojku kamennoj ogrady vokrug prichodskago kladbišča v der[evně] Rokitno, s pokazaniem proektiruennago razširenija 1888 0
1 2 3 4 ... 1176 1177 1178 1179 1180

Amount of archival material

17110

17093

0

120.17

120.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.