Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Kielecki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1849] 1866-1918
Kěleckoě Gubernskoe Pravlenie 1849 - 1865
1866 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gubernia Kielecka powstała z dniem 1 stycznia 1867 roku. Swoim terenem obejmowała obszar 7 powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Rząd gubernialny był ciałem kolegialnym działającym pod zwierzchnictwem gubernatora. W jego skład wchodzili: wicegubernator, czterech radców wydziałów Administracyjnego, Wojskowo-Policyjnego, Skarbowego i Prawnego. W posiedzeniach rządu brali także udział asesorowie wydziałow Dóbr Rządowych i Ubezpieczeń, Gubernialny Inspektor Lekarski, Architekt Gubernialny, Naczelnik Dyrekcji Szkolnej i Kasjer Gubernialny do wykonywania czynności kancelaryjnych powoływano sekretarza. Zgodnie z ustawą o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach KP z 1966 roku RGK dzielił się na następujące wydziały: Ogólny, Administracyjny, Wojskowo-Policyjny, Skarbowy, Dóbr Rządowych, Prawny, Lekarski i Ubezpieczeń. Struktura ta przechodziła w okresie działania RGK wiele przekształceń, w końcowym okresie działalności funkcjowowały: Kancelaria Prezydialna, w skład której wchodziły: Sekretariat, Księgowość Ogólna i Archiwum, Wydział Administracyjny (Referaty I - IV), Wydział Wojskowo-Policyjny (Referaty V-VIII), Wydział Prawny (Referaty XIII-XIV), Wydział Lekarski, Wydział Weterynaryjny i Wydział Budowlany. Rząd Gubernialny Kielecki zakończył swoją działalność w 1918 roku w Moskwie, dokąd został ewakuowany po wybuchu I wojny światowej. Całkowita likwidacja urzędu nastapiła na skutek Dekretu Rady Komisarzy Ludowych z 26 stycznia 1918 roku i podporządkowaniu go Komisariatowi do spraw Królestwa Polskiego przy Komisariacie Ludowym w Moskwie. (oprac.Janina Hładkowa) Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/31/0/-/17725 Proekt na postrojku kamennoj ogrady pokrytoj čerepiceju vokrug novorosširennago pochoronnago kladbišča v Prichodě Staroměstě gminy Lelev [...] 1902 0
21/31/0/-/17726 Plan kladbišča v derevni Chlěbice gminy Moskaržev [...] 1902 0
21/31/0/-/17727 Proekt postrojki doma dlja načal'nago učilišča v derevně Brygidov Vloščov. u. [...] 1909 0
21/31/0/-/17728 Proekt postrojki doma dlja načal'nago učilišča v drevně Vystempy Vloščovskago Uězda 1909 0
21/31/0/-/17729 Proekt sklada maloj veličiny na 1200 pud. Kerosina i pokgauza dlja chranenija tovarov na učastkach sobstvennych zemel i arenduennych ot Ova Gerby - Kěleckoj ž.d. [...] poměščikom Vladimirom Karskim na st. Vloščova 1914 0
21/31/0/-/17730 Situacionnyj plan poměščenija Vloščovskago Uězdnago Upravlenija 1883 0
21/31/0/-/17731 [Projekt domu dla proboszcza parafii Włoszczowa] 1881 0
21/31/0/-/17732 Proekt postrojki gminno - sudebno - policejskich i peresyl'nych arestov pri gminnom upravlenii v posadě Vloščově [...] 1911 0
21/31/0/-/17733 Plan kamennago doma v kotorom predpologaetsja ustrojstvo Evrejskoj molitvennoj školy pod No 100 Davidom Goluchovskim v Vloščově brak daty 0
21/31/0/-/17734 Proekt na postrojku kamennago krytago želězom doma dlja Administratora prichoda Kurželev, Vloščovskago Uězda [...] {Kopia] 1905 0
21/31/0/-/17735 Situacionnyj plan posada Secemina Vloščovskago Uězda Kěleckoj gubernii s pokazaniem reguljacionnych linij proektiruemych dlja razširenija ulic 1898 0
21/31/0/-/17736 [Projekt zmiany przebiegu istniejącej drogi w granicach folwarku Ropocice. Plany sytuacyjne] 1901 0
21/31/0/-/17737 Situacionnyj plan dereven prichoda Staroměst'e [z pokazaniem istniejącego cmentarza w Staromieściu i ziem przeznaczonych na jego poszerzenie] 1899 0
21/31/0/-/17738 Situacionnyj plan nedvižimosti No 47 v rynkě posada Leleva nachodjaščejsja s pokazaniem stroenij evrejskoj molitvennoj školy 1887 0
21/31/0/-/17739 Čertež proekta na počinku větchoj evrejskoj mykvy v pos. Lelev 1886 0

Amount of archival material

17110

17093

0

120.17

120.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.