Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Kielecki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1849] 1866-1918
Kěleckoě Gubernskoe Pravlenie 1849 - 1865
1866 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gubernia Kielecka powstała z dniem 1 stycznia 1867 roku. Swoim terenem obejmowała obszar 7 powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Rząd gubernialny był ciałem kolegialnym działającym pod zwierzchnictwem gubernatora. W jego skład wchodzili: wicegubernator, czterech radców wydziałów Administracyjnego, Wojskowo-Policyjnego, Skarbowego i Prawnego. W posiedzeniach rządu brali także udział asesorowie wydziałow Dóbr Rządowych i Ubezpieczeń, Gubernialny Inspektor Lekarski, Architekt Gubernialny, Naczelnik Dyrekcji Szkolnej i Kasjer Gubernialny do wykonywania czynności kancelaryjnych powoływano sekretarza. Zgodnie z ustawą o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach KP z 1966 roku RGK dzielił się na następujące wydziały: Ogólny, Administracyjny, Wojskowo-Policyjny, Skarbowy, Dóbr Rządowych, Prawny, Lekarski i Ubezpieczeń. Struktura ta przechodziła w okresie działania RGK wiele przekształceń, w końcowym okresie działalności funkcjowowały: Kancelaria Prezydialna, w skład której wchodziły: Sekretariat, Księgowość Ogólna i Archiwum, Wydział Administracyjny (Referaty I - IV), Wydział Wojskowo-Policyjny (Referaty V-VIII), Wydział Prawny (Referaty XIII-XIV), Wydział Lekarski, Wydział Weterynaryjny i Wydział Budowlany. Rząd Gubernialny Kielecki zakończył swoją działalność w 1918 roku w Moskwie, dokąd został ewakuowany po wybuchu I wojny światowej. Całkowita likwidacja urzędu nastapiła na skutek Dekretu Rady Komisarzy Ludowych z 26 stycznia 1918 roku i podporządkowaniu go Komisariatowi do spraw Królestwa Polskiego przy Komisariacie Ludowym w Moskwie. (oprac.Janina Hładkowa) Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/31/0/-/8836 O summach postupivšich v Varšavskuju Kantoru Gosudarstvennago Banka v ščet obšcich kapitalov gorodov Kěleckoj Gubernii 1895-1896 0
21/31/0/-/8837 O vydačě ssudy Teodoru Klodavskomu v količestve 5000 rubli postrojku domu v gorodě Kěl'cach pod No 318 polic./310 hipot. 1895-1897 0
21/31/0/-/8838 O vydačě Lejzoru Konu ssudy v 5000 rubli na postrojku doma v gorodě Kěl'cach pod 210 1895-1898 0
21/31/0/-/8839 [O sprzedaży właścicielom majątku Celiny 400 mórg ziemi na własność chłopom zamieszkałym w obrębie tego majątku] 1895 0
21/31/0/-/8840 Ob isključenii iz ipoteki nedvižimosti v g. Kě'lcach pod No i polic. 133 pot. 131 obezpečenija straitel'nych ssud v 2000 i 1000 rubli vydannych Kazimiru Zamojskomu 1895 0
21/31/0/-/8841 Obščaja perepiska 1895 0
21/31/0/-/8842 Ob otčetnosti po summam želěznago kapitala 1895-1896 0
21/31/0/-/8843 O vydačě ssudy iz želěznago Kapitala kanceljarskomu činovniku Gubernskago Pravlenija Nikolaju Konckomu 1895 0
21/31/0/-/8844 O zašcite prav sel'skich blagotvoritel'nych zavědeniji na kapitaly ich obezpečennye po ipotekam iměnij postupajušcich v prodažu po rasporjaženijam Zemskago Kredita Obščestva 1895-1896 0
21/31/0/-/8845 O rezult'tatach revizii otčetnošci po Kěl'eckoj Gubernii po raschodnoj směte Ministerstvu Vnutrennych děl 1893 goda 1895-1896 0
21/31/0/-/8846 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala pisarju Kěleckoj tjurmy Nestroru Minkaču 1895 0
21/31/0/-/8847 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala Archivariusu Gubernskago Pravlenija Felicijanu Listopackomu 1895-1896 0
21/31/0/-/8848 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala mladšemu pomoščniku děloproizvoditelja Gubernskago Pravlenija - Alfonsu Kelju 1895 0
21/31/0/-/8849 O konversii i tiraže procentnych bumag po sčetam gorodskich i posadskich kapitalov chranjašcichsja v Varšavskoj Kantorě Gosudarstvennago Banka 1895-1896 0
21/31/0/-/8850 O assignovanii 69 rubli 81 kopiejek posobija ot kazny za 1894 domam prizrěnija Bodzentinskom, Imbramovickom i Slavkovskom 1895 0
1 2 3 4 ... 586 587 588 589 590 ... 1177 1178 1179 1180

Amount of archival material

17110

17093

0

120.17

120.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.