Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Kielecki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1849] 1866-1918
Kěleckoě Gubernskoe Pravlenie 1849 - 1865
1866 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gubernia Kielecka powstała z dniem 1 stycznia 1867 roku. Swoim terenem obejmowała obszar 7 powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Rząd gubernialny był ciałem kolegialnym działającym pod zwierzchnictwem gubernatora. W jego skład wchodzili: wicegubernator, czterech radców wydziałów Administracyjnego, Wojskowo-Policyjnego, Skarbowego i Prawnego. W posiedzeniach rządu brali także udział asesorowie wydziałow Dóbr Rządowych i Ubezpieczeń, Gubernialny Inspektor Lekarski, Architekt Gubernialny, Naczelnik Dyrekcji Szkolnej i Kasjer Gubernialny do wykonywania czynności kancelaryjnych powoływano sekretarza. Zgodnie z ustawą o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach KP z 1966 roku RGK dzielił się na następujące wydziały: Ogólny, Administracyjny, Wojskowo-Policyjny, Skarbowy, Dóbr Rządowych, Prawny, Lekarski i Ubezpieczeń. Struktura ta przechodziła w okresie działania RGK wiele przekształceń, w końcowym okresie działalności funkcjowowały: Kancelaria Prezydialna, w skład której wchodziły: Sekretariat, Księgowość Ogólna i Archiwum, Wydział Administracyjny (Referaty I - IV), Wydział Wojskowo-Policyjny (Referaty V-VIII), Wydział Prawny (Referaty XIII-XIV), Wydział Lekarski, Wydział Weterynaryjny i Wydział Budowlany. Rząd Gubernialny Kielecki zakończył swoją działalność w 1918 roku w Moskwie, dokąd został ewakuowany po wybuchu I wojny światowej. Całkowita likwidacja urzędu nastapiła na skutek Dekretu Rady Komisarzy Ludowych z 26 stycznia 1918 roku i podporządkowaniu go Komisariatowi do spraw Królestwa Polskiego przy Komisariacie Ludowym w Moskwie. (oprac.Janina Hładkowa) Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/31/0/-/8851 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala žurnalistu Administrativnago Otdělenij Gubernskago Pravlenija Josifu Rečko 1895 0
21/31/0/-/8852 O vydačě ssudy želěznago kapitala kanceljarskomu činovniku Gubernskago Pravlenija Bronislavu Soborskomu 1895 0
21/31/0/-/8853 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala sekretarja Pinčovskago uězdnago Upravlenija Nikolaju Ljubickomu 1895-1898 0
21/31/0/-/8854 Ob assignovanii procentov na gorodskie kapitaly za 1894 god 1895-1896 0
21/31/0/-/8855 Ob ochroně Žarnoveckich posadskich lěsov ot lěsoistreblem 1895-1896 0
21/31/0/-/8856 O naznačenii kapitala po zapisii Ks. Goreckago na ustrojstvo doma prizrěnija v g. Lopušno 1895 0
21/31/0/-/8857 O vydačě z ssudy iz želěznago kapitala činovniku Gubernskago Pravlenija Leopol'du Venglinskomu 1895 0
21/31/0/-/8858 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala mlodšemu pomoščniku dělaproizvoditelju Gubernskago Pravlenija Josifu Urbanskomu 1895 0
21/31/0/-/8859 Ob otnesenii protivcholernych raschodov na zapasnye kapitaly posadov Prošovice, Slomniki 1895-1896 0
21/31/0/-/8860 Vědomosti o denežnych obrotach i sostojanii kredita 1895-1897 0
21/31/0/-/8861 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala mlodšemu děloproizvoditelju Gubernskago Pravlenija Genrichu Šumskomu 1895-1896 0
21/31/0/-/8862 O isklujučenii iz ipoteki nedvižimosti v gorodě Kěl'cach pod 309 stroitel'noj ssudy otpušcennoj francu Lunevskomu 1895-1896 0
21/31/0/-/8863 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala Sekretarju Ol'kušskago gorodovago Magistrata Ljudoviku Lappa 1895-1900 0
21/31/0/-/8864 O prodažě Pilickago posadskago Lěsa 1895-1896 0
21/31/0/-/8865 O vydačě v 1896 godu žalovanija i drugogo soderžanija Gubernatoru i činovniku Gubernskago Pravlenija 1896-1897 0
1 2 3 4 ... 587 588 589 590 591 ... 1177 1178 1179 1180

Amount of archival material

17110

17093

0

120.17

120.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.