Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Kielecki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1849] 1866-1918
Kěleckoě Gubernskoe Pravlenie 1849 - 1865
1866 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gubernia Kielecka powstała z dniem 1 stycznia 1867 roku. Swoim terenem obejmowała obszar 7 powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Rząd gubernialny był ciałem kolegialnym działającym pod zwierzchnictwem gubernatora. W jego skład wchodzili: wicegubernator, czterech radców wydziałów Administracyjnego, Wojskowo-Policyjnego, Skarbowego i Prawnego. W posiedzeniach rządu brali także udział asesorowie wydziałow Dóbr Rządowych i Ubezpieczeń, Gubernialny Inspektor Lekarski, Architekt Gubernialny, Naczelnik Dyrekcji Szkolnej i Kasjer Gubernialny do wykonywania czynności kancelaryjnych powoływano sekretarza. Zgodnie z ustawą o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach KP z 1966 roku RGK dzielił się na następujące wydziały: Ogólny, Administracyjny, Wojskowo-Policyjny, Skarbowy, Dóbr Rządowych, Prawny, Lekarski i Ubezpieczeń. Struktura ta przechodziła w okresie działania RGK wiele przekształceń, w końcowym okresie działalności funkcjowowały: Kancelaria Prezydialna, w skład której wchodziły: Sekretariat, Księgowość Ogólna i Archiwum, Wydział Administracyjny (Referaty I - IV), Wydział Wojskowo-Policyjny (Referaty V-VIII), Wydział Prawny (Referaty XIII-XIV), Wydział Lekarski, Wydział Weterynaryjny i Wydział Budowlany. Rząd Gubernialny Kielecki zakończył swoją działalność w 1918 roku w Moskwie, dokąd został ewakuowany po wybuchu I wojny światowej. Całkowita likwidacja urzędu nastapiła na skutek Dekretu Rady Komisarzy Ludowych z 26 stycznia 1918 roku i podporządkowaniu go Komisariatowi do spraw Królestwa Polskiego przy Komisariacie Ludowym w Moskwie. (oprac.Janina Hładkowa) Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/31/0/-/8866 Statističeskija svěděnija k otčetu o gorodskich kapitalach, količestve rogatovo skota i sborě so skotovladěl'cov 1896 0
21/31/0/-/8867 Ob isključenii iz ipoteki nedvižimosti v pos. Vislica pod No34/32 summy 750 rubli obezpečivajuščoj stroitel'nyju ssudu 1896-1897 0
21/31/0/-/8868 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala Pomoščniku děloproizvoditelji Gubernskago Pravlenija Francu Vil'cinskomu 1896-1899 0
21/31/0/-/8869 O vydačě dolžnostnago zaloga b. Burgomstru gorodě Dzjalošice Janickomu 1896-1898 0
21/31/0/-/8870 Obščaja perepiska 1896-1897 0
21/31/0/-/8871 O prodažě kazně učastka obšcestvennoj zemli v pos. Vol'bromě prostranstvom v 300 futov 1896 0
21/31/0/-/8872 [Akta w sprawie zwrotu kaucji w sumie 600 rubli b. burmistrzom miasta Chmielnika i Działoszyc Wdowikowskiego 1896-1899 0
21/31/0/-/8873 O rasčitě prav sel'skich blagotvoritel'nych obščestv na kapitaly ich obezpečennye po ipotekam iměnij, postupajuščich v prodažu po rasporjaženijam zemskago obščestva 1896 0
21/31/0/-/8874 Ob otčetnosti po summam želěznago kapitala 1896-1897 0
21/31/0/-/8875 O summach postupajuščich v Varšavskuju Kantoru Gosudarstvennago Banka, v ščet obščich kapitalov gorodov Kěleckoj gubernii 1896-1897 0
21/31/0/-/8876 O predstavlenii v Ministerstvu proekta směty dochodov i raschodov na 1897 god 1896 0
21/31/0/-/8877 O vydačě ssudy iz žlěznago kapitala mladšemu děloproizvoditelju Gubernskago Pravlenija Boleslavu Kozerkeviču 1896 0
21/31/0/-/8878 Ob isključenii iz ipoteki nedvižimosti v gorodě Kěl'cach pod Nro 256 ipot./302 obezpečenija stroitel'nych ssud vydannych Vasilisinu i Rajcheltu po 2000 rubli každomu 1896 0
21/31/0/-/8879 [ O wypłaceniu pożyczki budowlanej Franciszkowi Mollowi na wykończenie domu przy ulicy Czystej nr 431] 1895 0
21/31/0/-/8880 Ob isključenii ipoteki Ol'kušskoj medvižimosti N158 polic./93 ipot. Obezpečenija stroitel'noj ssudy 1896 0
1 2 3 4 ... 588 589 590 591 592 ... 1177 1178 1179 1180

Amount of archival material

17110

17093

0

120.17

120.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.