Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Kielecki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1849] 1866-1918
Kěleckoě Gubernskoe Pravlenie 1849 - 1865
1866 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gubernia Kielecka powstała z dniem 1 stycznia 1867 roku. Swoim terenem obejmowała obszar 7 powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Rząd gubernialny był ciałem kolegialnym działającym pod zwierzchnictwem gubernatora. W jego skład wchodzili: wicegubernator, czterech radców wydziałów Administracyjnego, Wojskowo-Policyjnego, Skarbowego i Prawnego. W posiedzeniach rządu brali także udział asesorowie wydziałow Dóbr Rządowych i Ubezpieczeń, Gubernialny Inspektor Lekarski, Architekt Gubernialny, Naczelnik Dyrekcji Szkolnej i Kasjer Gubernialny do wykonywania czynności kancelaryjnych powoływano sekretarza. Zgodnie z ustawą o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach KP z 1966 roku RGK dzielił się na następujące wydziały: Ogólny, Administracyjny, Wojskowo-Policyjny, Skarbowy, Dóbr Rządowych, Prawny, Lekarski i Ubezpieczeń. Struktura ta przechodziła w okresie działania RGK wiele przekształceń, w końcowym okresie działalności funkcjowowały: Kancelaria Prezydialna, w skład której wchodziły: Sekretariat, Księgowość Ogólna i Archiwum, Wydział Administracyjny (Referaty I - IV), Wydział Wojskowo-Policyjny (Referaty V-VIII), Wydział Prawny (Referaty XIII-XIV), Wydział Lekarski, Wydział Weterynaryjny i Wydział Budowlany. Rząd Gubernialny Kielecki zakończył swoją działalność w 1918 roku w Moskwie, dokąd został ewakuowany po wybuchu I wojny światowej. Całkowita likwidacja urzędu nastapiła na skutek Dekretu Rady Komisarzy Ludowych z 26 stycznia 1918 roku i podporządkowaniu go Komisariatowi do spraw Królestwa Polskiego przy Komisariacie Ludowym w Moskwie. (oprac.Janina Hładkowa) Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/31/0/-/8881 Statističeskija svěděnija o raschodach smětnych kreditov za 1895 goda 1896 0
21/31/0/-/8882 O vydačě žitelja goroda Ol'kuša Karlu Klejberu stroitel'noj ssudy v 2500 rublej 1896-1897 0
21/31/0/-/8883 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala činovniku Gubernskago Pravlenija Stanislavu Marusenskomu 1896 0
21/31/0/-/8884 Ob ustrojstvě vodoprovodu v posadě Stopnicě 1896-1899 0
21/31/0/-/8885 O vydačě žitelju g. Kěl'cy Janu Ničevskomu ssudy na postrojku doma 1896-1897 0
21/31/0/-/8886 Ob isključenii iz ipoteki Měchovskoj nedvižimosti pod No 60 i 61 obezpečeniji stroitel'noj ssudy v 2500 rubli vydannj Kupčikam 1896 0
21/31/0/-/8887 Ob otdačě zemel Vo'lbromskago domu prizrěnija v 12 lětnjuju arendu 1896 0
21/31/0/-/8888 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala činovniku Gubernskago Pravlenija Karlu Zalevskomu 1896 0
21/31/0/-/8889 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala Pomoščniku Načalnika Ispravit. Arestant. Otděleniji Tatarovu 1896 0
21/31/0/-/8890 Ob assignovanii putevago dovol'stviju činam zemskoj straže, komandirovannym v ochranu na vremja prochoda Imperatorskago poězda 1896-1897 0
21/31/0/-/8891 O vydačě Tituljarnomu Sovětniku Štejnu 3500 rubli ssudy na postrojku doma v gorodě Kěl'cach pod No24 1896-1900 0
21/31/0/-/8892 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala Pomoščniku Děloprovizvoditelja Gub. Pravlenija Vikentija Borzenckomu 1896 0
21/31/0/-/8893 O vozvratě kaznoj krest'janam derevni Edle i Čartošova likvidacionnago kapitala 1896-1903 0
21/31/0/-/8894 O vydačě domovladěl'cu gor. Kěl'cy Sigizmundu Grunertu ssudy na postrojku doma pod No 430 1896-1897 0
21/31/0/-/8895 O kreditach otkrytych v rasporjaženie Gubernskago Načal'stva po raschodnoj smětě Ministerstvu Vnutrennych Děl 1897 g. A takže o raspredělenii sostajanij i ob ostatkach ot sich kreditov 1895-1898 0
1 2 3 4 ... 589 590 591 592 593 ... 1177 1178 1179 1180

Amount of archival material

17110

17093

0

120.17

120.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.