Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Kielecki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1849] 1866-1918
Kěleckoě Gubernskoe Pravlenie 1849 - 1865
1866 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gubernia Kielecka powstała z dniem 1 stycznia 1867 roku. Swoim terenem obejmowała obszar 7 powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Rząd gubernialny był ciałem kolegialnym działającym pod zwierzchnictwem gubernatora. W jego skład wchodzili: wicegubernator, czterech radców wydziałów Administracyjnego, Wojskowo-Policyjnego, Skarbowego i Prawnego. W posiedzeniach rządu brali także udział asesorowie wydziałow Dóbr Rządowych i Ubezpieczeń, Gubernialny Inspektor Lekarski, Architekt Gubernialny, Naczelnik Dyrekcji Szkolnej i Kasjer Gubernialny do wykonywania czynności kancelaryjnych powoływano sekretarza. Zgodnie z ustawą o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach KP z 1966 roku RGK dzielił się na następujące wydziały: Ogólny, Administracyjny, Wojskowo-Policyjny, Skarbowy, Dóbr Rządowych, Prawny, Lekarski i Ubezpieczeń. Struktura ta przechodziła w okresie działania RGK wiele przekształceń, w końcowym okresie działalności funkcjowowały: Kancelaria Prezydialna, w skład której wchodziły: Sekretariat, Księgowość Ogólna i Archiwum, Wydział Administracyjny (Referaty I - IV), Wydział Wojskowo-Policyjny (Referaty V-VIII), Wydział Prawny (Referaty XIII-XIV), Wydział Lekarski, Wydział Weterynaryjny i Wydział Budowlany. Rząd Gubernialny Kielecki zakończył swoją działalność w 1918 roku w Moskwie, dokąd został ewakuowany po wybuchu I wojny światowej. Całkowita likwidacja urzędu nastapiła na skutek Dekretu Rady Komisarzy Ludowych z 26 stycznia 1918 roku i podporządkowaniu go Komisariatowi do spraw Królestwa Polskiego przy Komisariacie Ludowym w Moskwie. (oprac.Janina Hładkowa) Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/31/0/-/8896 O vydačě putevago dovol'stvija děloproizvoditelju Andreevskago Uězdnago Upravlenija Adolfu Vardzickomu 1896-1897 0
21/31/0/-/8897 O sostavlenii opisi rogatomu skotu na 1897 god vzyskanii sbora so skotovladěl'cev i otčetnost po summam sego sbora 1896-1898 0
21/31/0/-/8898 O vydačě Lejzoru Konu ssudy v 5000 r. na postrojku 3 -ch etažnogo doma kamennago v gorodě Kěl'cach 1896-1899 0
21/31/0/-/8899 O vydačě Kazimiru Drževinskomu ssudy na postrojku doma pri Russkoj ulicě v gorodě Kěl'cach 1896-1897 0
21/31/0/-/8900 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala staršemu děloproizvoditelju Gubernii Pravlenija Stefanskomu [Gustav] 1896 0
21/31/0/-/8901 O vzyskanii načal'nika Stopnickago Uězda Michajlova 5000 rubli dolga v pol'zu grafini Elizavety Pjukler 1896-1898 0
21/31/0/-/8902 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala kancljarskomu činovniku Gubernskago Pravlenija Ivanu Niklasu 1896-1897 0
21/31/0/-/8903 Kniga s prichoda i raschoda i sostajanii summ želěznago kapitala Kěleckago Gubernskago Pravlenija 1895 0
21/31/0/-/8904 O vydačě v 1897 g. Žalovanija godovago soderžanija Gubernatora i činovnikom Gubernskago Pravlenija 1897-1898 0
21/31/0/-/8905 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala děloproizvoditelja Kěleckago Uězdnago Upravlenija Konstantinu Vyškovskomu 1897-1899 0
21/31/0/-/8906 O perenesenii iz ipoteki vsego imenij Ključevsko na ipoteku isključitel'no folvarka Klučevsko o bezpečenija pričitajuščichsja ežegodno domu priženiji 45 rubli i 24 korca zernovago chlěba 1897 0
21/31/0/-/8907 O vydačě ssudy iz želěznago kapitala zapasnomu oficeru zemskoj straži Kěl'eckoj Gubernii Poručiku Putilovu 1897 0
21/31/0/-/8908 Obščaja perepiska 1897-1898 0
21/31/0/-/8909 Ob otčetnosti po summam želěznago kapitala 1897-1898 0
21/31/0/-/8910 o vydačě Vsemilostivějše požalovanych i naznačennych G. Varšavskim General - Gubernatorom posobij 1897 0
1 2 3 4 ... 590 591 592 593 594 ... 1177 1178 1179 1180

Amount of archival material

17110

17093

0

120.17

120.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.