Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Kielecki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1866-1915
Kěleckoě Uězdnoe Upravlenie 1866 - 1915
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Zarząd Powiatowy Kielecki rozpoczął działalnośc zgodnie z ustawą z 1866 r. i funkcjonował do wybuchu I wojny światowej naczelnik powiatu odpowiadał bezpośrednio przed gubernatorem i Rządem Gubernialnym za sprawne działanie urzędu i administrowanie powiatem. W jego ramach działały trzy Wydziały: Ogólny, Administracyjny i Wojskowo- Policyjny. Urząd Powiatowy był władzą administracyjną, zarządzającą powiatem i podległą gubernatorowi i Rządowi Gubernialnemu, podlegali mu burmistrzowie i wójtowie. Obszar powiatu kieleckiego stanowiły miasta - Chęciny, Daleszyce i Bodzentyn oraz gminy Łopuszno, Snochowice, Ruda, Korzecko, Radkowice, Brzeziny, Mąchocice, Morawica, Niewachlów, Dąbrowa, Suków, Krajno, Szczecno, Bodzentyn, Wólka Kłucka, Krasna, Samsonów, Suchedniów Jaworznia, Radomice, Huta Nowa, Napęków, Cisów. Po reformie w 1870 roku zmieniono granice i siedziby gmin. Zarząd Powiatowy Kielecki funkcjonował do 1915 roku.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
Wydział Ogólny: Sprawozdania statystyczne dotyczące ludności i osadnictwa, urodzajów, hodowli , przemysłu i komunikacji, sprawy włościańskie, służba zdrowia, szkolnictwo i oświata, towarzystwa handlowe i przemysłowe, stowarzyszenia emigracyjne, poczta i telegraf, akta osobowe pracowników Zarządu Powiatowego, zarządzenia władz zwierzchnich sygn. 1-935
Wydział Administracyjny: Referat miejski: finanse, budownictwo, przemysł, rzemiosło, handel, szpitale i opieka społeczna, szkolnictwo nielegalne, budowa dróg i mostów, szkół i kościołów, nadzór nad duchowieństwem, Referat finansowy: dochody z dóbr skarbowych i poduchownych, propinacji, opłat handlowych i podatkowych, kar pieniężnych, serwituty, wykazy cen ziemi i produktów rolnych, informacje o obszarach pól uprawnych, Referat ubezpieczeniowy: ubezpieczenia budynków, pożary i ochrona przeciwpożarowa lasów skarbowych, wypłata premii ubezpieczeniowych sygn 936-2807
Wydział Wojskowo-Policyjny: Wykazy przestępców politycznych, wykazy osób nie mających prawa pobytu w kraju, emigranci i obcokrajowcy, duchowieństwo, cenzura, przestępstwa kryminalne, poszukiwania zbiegów politycznych i poborowych, straż ziemska, lecznictwo i stan sanitarny ludności, spisy lekarzy, felczrerów i akuszerek, zezwolenia na wystawianie sztuk teatralnych, widowisk i koncertów sygn 2808-4019
10 ja z lit a
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/32/0/1/1 Ob´´ otkrytii dejstviâ Upravleniâ Kěleckago Uězda v novom ego sostavě 1867-1867 0
21/32/0/1/2 O činach Kěleckago Uězda Upravleniâ i podvědomstvennych´´ onomu licach´´ 1867-1867 0
21/32/0/1/3 Opublikovanie zakonopoloženij i Pravitel´stvennych´´ rasporâženij 1867-1867 0
21/32/0/1/4 O vysylkě v´´ Uězdnoe Upravlenie raznych za zakonopoloženij 1867-1868 0
21/32/0/1/5 S´´ Postanovleniâmi Ugreditel´nago Komiteta v´´ Carstvě Pol´skom´´ 1867-1868 0
21/32/0/1/6 O naznačenii Ignatiâ Maevskago fel´dšerom´´ Chenčinskoj tûrmy 1867-1867 0
21/32/0/1/7 O naznačenii Kancelârskago Činovnika Žukovskago v´´ dolžnost´ Archiviriusa žurnalista i Èkspeditora Upravleniâ 1867-1884 0
21/32/0/1/8 O naznačenii Titulârnago Sovětnika Âblonovskago v´´ dolžnost´ Sekretarâ Upravleniâ 1867-1871 0
21/32/0/1/9 O dostavlenii Gospodinu Gubernatoru svědenii o konskich´´ zavodach´´ v´´ Uězdě 1867-1868 0
21/32/0/1/10 O službě Architektora i Inženera Kěleckago Uězda Al´fonsa Vel´ke 1867-1876 0
21/32/0/1/11 O službě Děloproizvoditelâ po Starhovym´ dělam´ Kěleckago Uězdnago Upravleniâ Ivana Venckovskago 1867-1877 0
21/32/0/1/12 O službě Sekvestratora Kěleckago Uězdnago Upravlenâ Osipa Bystydzinskago 1867-1872 0
21/32/0/1/13 O službě Děloproizvoditelâ po Policejskim´ dělam Kěleckago Uězdnago Upravlenâ Lûciâna Orlovskago 1867-1868 0
21/32/0/1/14 O službě Děloproizvoditelâ po Gorodskim dělam Kělackago Uězdnago Upravleniâ Adama Pâseckago 1867-1870 0
21/32/0/1/15 O službě Děloproizvoditelâ po finansovym´ dělam Kěleckago Uězda Upravleniâ Franca Drozdoviča 1867-1874 0
1 2 3 4 ... 132 133 134 135 136 ... 266 267 268 269

Amount of archival material

4020

4019

0

29.60

29.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.