Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z terenu województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 roku

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 2002-2006
- brak danych - 2002 - 2006
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
spis roboczy Yes - brak danych -
Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. nr 95 poz. 602 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 27 sierpnia
2002 r. nr 134, poz.1125), przeprowadzono w dniu 27 października 2002 roku wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa w całym kraju,
w tym również na terenie województwa świętokrzyskiego.
Wybory przeprowadzono do 116 rad w tym do 102 rad gmin, do 13 rad powiatów oraz do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wybierano łącznie 1904 radnych, w tym: 1609 radnych rad gmin; 265 radnych rad powiatów oraz 30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
We wszystkich 1109 okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. Głosowanie przeprowadzono w 908 obwodach głosowania. Głosowania nie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych,
w których liczba zrejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W związku z tym
8 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
Ponadto, na terenie województwa świętokrzyskiego wybierano 102 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spośród 461 zgłoszonych kandydatów, w tym w 3 gminach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.
Wybrano łącznie w pierwszej turze 50 wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, natomiast w drugiej turze wybrano kolejnych 52 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ponowne głosowanie przeprowadzone w dniu 10 listopada 2002 roku dotyczyło Miast: Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska Kamiennej, Starachowic; Miast i Gmin: Chęciny, Ćmielów, Działoszyce, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Pińczów, Sandomierz, Sędziszów, Staszów, Stąporków, Wąchock, Włoszczowa, Zawichost; Gmin: Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Dwikozy, Gnojno, Gowarczów Górno, Klimontów, Kluczewsko, Łagów, Łączna, Łopuszno, Masłów, Michałów, Moskorzew, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Pacanów, Piekoszów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Sitkówka Nowiny, Smyków, Szydłów, Tarłów, Wilczyce, Wiślica, Wodzisław, Zagnańsk.
postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach I
i w Kielcach II w sprawie rejestracji komitetów wyborczych, powołania komisarzy wyborczych, powołania komisji wyborczych (sygn. 1 - 8); powołanie powiatowych komisji wyborczych (sygn. 9 – 21); powołanie miejskich komisji wyborczych, w tym protokoły z posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia
(sygn. 22 - 51), powołanie gminnych komisji wyborczych, w tym protokoły
z posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia (sygn. 52 - 123), powołanie obwodowych komisji wyborczych w miastach i gminach (sygn. 52 - 180), rejestracja kandydatów na radnych do sejmiku województwa świętokrzyskiego (sygn. 181 - 186), rejestracja kandydatów na radnych do rad powiatów –
w układzie alfabetycznym - (sygn. 187 - 218), rejestracja kandydatów na radnych do rad gmin (w układzie numerycznym od 1 – Kielce do 102 – Złota)
– sygn. 219 – 423), rejestracja kandydatów na prezydentów miast, burmistrzów, wójtów (w układzie jak wyżej) – sygn. 424 – 563), wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad miast i gmin (sygn. 564 - 669), wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad powiatów (sygn. 670 – 699), wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (sygn. 700 - 756), obwieszczenia i komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I o wynikach wyborów do rad na terenie województwa świętokrzyskiego oraz o wynikach wyborów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie województwa świętokrzyskiego (sygn. 757 - 759), wyniki wyborów na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów (sygn. 760 - 864), protesty wyborcze i stwierdzenie ważności wyborów (sygn. 865 - 867), sprawozdania finansowe komitetów wyborczych (sygn. 868 - 971), wybory uzupełniające, ponowne
i przedterminowe do rad gmin, zmiany w składach osobowych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, do rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz wybory przedterminowe wójtów i burmistrzów (sygn. 972 – 1094), wybory uzupełniające do Rady Gminy w Imielnie odbyte w dniu 1 lutego 2004 roku (zarządzenia, zgłoszenia kandydatów, protokoły głosowania), sygn. 1095
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/3265/0/-/1 Postanowienia Komisarza Wyborczego Kielce I nr. 1-17 [rejestracja komitetów wyborczych] 2002 0
21/3265/0/-/2 Postanowienia Komisarza Wyborczego Kielce I nr. 18-34 [rejestracja komitetów wyborczych] 2002 0
21/3265/0/-/3 Postanowienia Komisarza Wyborczego Kielce I nr. 35-52 [rejestracja komitetów wyborczych] 2002 0
21/3265/0/-/4 Postanowienia Komisarza Wyborczego Kielce II nr. 1-22 [rejestracja komitetów wyborczych] 2002 0
21/3265/0/-/5 Postanowienia Komisarza Wyborczego Kielce II nr. 23-44 [rejestracja komitetów wyborczych] 2002 0
21/3265/0/-/6 Postanowienia Wojewódzkich Komisarzy Wyborczych [powołanie wojewódzkiej, powiatowych, miejskich i gminnych komisji wyborczych] 2002 0
21/3265/0/-/7 Nadzór wojewódzkich komisarzy wyborczych nad przestrzeganiem prawa wyborczego. 2002 0
21/3265/0/-/8 Powołanie wojewódzkich komisji wyborczych [protokoły z posiedzeń, uchwały i obwieszczenia] 2002 0
21/3265/0/-/9 Powiatowa Komisja Wyborcza w Busku - Zdroju. Powołanie powiatowych komisji wyborczych [protokoły z posiedzeń PKW] 2002 0
21/3265/0/-/10 Powiatowa Komisja Wyborcza w Jędrzejowie. Powołanie powiatowych komisji wyborczych [protokoły z posiedzeń PKW] 2002 0
21/3265/0/-/11 Powiatowa Komisja Wyborcza w Kazimierzy Wielkiej. Powołanie powiatowych komisji wyborczych [zgłoszenie kandydatów] 2002 0
21/3265/0/-/12 Powiatowa Komisja Wyborcza w Kielcach. Powołanie powiatowych komisji wyborczych [zgłoszenie kandydatów] 2002 0
21/3265/0/-/13 Powiatowa Komisja Wyborcza w Końskich. Powołanie powiatowych komisji wyborczych [protokoły z posiedzeń PKW] 2002 0
21/3265/0/-/14 Powiatowa Komisja Wyborcza w Opatowie. Powołanie powiatowych komisji wyborczych [protokoły z posiedzeń PKW] 2002 0
21/3265/0/-/15 Powiatowa Komisja Wyborcza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Powołanie powiatowych komisji wyborczych [protokoły z posiedzeń PKW] 2002 0
1 2 3 4 ... 34 35 36 37 38 ... 70 71 72 73

Amount of archival material

1095

0

0

12.33

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.