Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Komisji Wyborczych z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP z terenu województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 2007
- brak danych - 2007 - 2007
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 21 października 2007 r. wubory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze skróceniem przez Sejm swojej kadencji (Dz.U.nr 162 poz. 1145). Zgodnie z art.. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach tych na wykonanie szeregu czynności wyborczych zostały przewidziane terminy skrócone. Dotyczyło to m.in.. wykonania zadań i czynności powierzonych organom samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 46 poz. 499 z późn. zm.). Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2007 r. powołała okręgowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmi i Senatu Rzeczypospolirtej Polskiej, w tym Okręgową Komisję Wyborczą w Kielcach w jedenastoosobowym składzie. Z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2007 r. wynika, że okręg wyborczy nr 33 do Sejmu i okręg wyborczy nr 32 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący województwo świętokrzyskie. W okręgu wyborczym nr 33 do Sejmu wybieranych miało być 16 posłów, natomiast w okręgu wyborczym nr 32 do Senatu wybieranych miało być 3 senatorów. Na terenie województwa świętokrzyskiego utworzono 944 obwodowe komisje wyborcze, do których powołano 7254 osoby. Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach została oficjalnie rozwiązana postanowieniami uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2008 r. Zespół zawiera następujące grupy rzeczowe akt: przepisy prawne (sygn. 1-2), działalność okręgowej komisji wyborczej (sygn. 3-5), powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych (sygn. 6-81), uchwały, zarządzenia i obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze i obwody głosowania (sygn. 81), rejestracja okręgowych list kandydatów na posłów (sygn. 83-91), rejestracja kandydatów na senatorów z komitetów wyborczych (sygn. 92), protokoły głosowania w obwodach na okręgowe listy kandydatów na posłów (sygn. 93-212), protokoły wyników głosowania w obwodach na kandydatów na senatorów (sygn. 213-319), wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmu i Senatu (sygn. 320), preliminasrz budżetowy i jego realizacja (sygn. 321-322), sprawozdania finansowe z wydatków budżetowych (sygn. 323) - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/3307/0/-/1 Przepisy prawne dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu i ich wykładnia [uchwały Państwowej Komisji Wyborczej] 2007 0
21/3307/0/-/2 Przepisy prawne dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu i ich wykładnia [informacje prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej] 2007 0
21/3307/0/-/3 Powołanie i rozwiązanie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach [uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, informacja o składzie Komisji] 2007 0
21/3307/0/-/4 Posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach [protokoły, uchwały, informacje] 2007 0
21/3307/0/-/5 Nadzór Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach nad przestrzeganiem prawa [harmonogram szkoleń, informacja o naradach wyborczych, powołanie pełnomocników gminnych, informacja prasowa] 2007 0
21/3307/0/-/6 Powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych w Kielcach [protokoły z posiedzeń] 2007 0
21/3307/0/-/7 Powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych w Ostrowcu Świętokrzyskim [protokoły z posiedzeń] 2007 0
21/3307/0/-/8 Powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych w Skarżysku - Kamiennej [protokoły z posiedzeń, szkolenia] 2007 0
21/3307/0/-/9 Powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych w Starachowicach [składy osobowe] 2007 0
21/3307/0/-/10 Powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych w Bodzentynie [protokoły z posiedzeń i spotkań] 2007 0
21/3307/0/-/11 Powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych w Busku Zdroju [protokoły z ukonstytuowania komisji, szkoleń członków komisji] 2007 0
21/3307/0/-/12 Powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych w Chęcinach [protokoły z posiedzeń] 2007 0
21/3307/0/-/13 Powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych w Chmielniku [protokoły z posiedzeń, szkoleń] 2007 0
21/3307/0/-/14 Powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych w Ćmielowie [protokoły z posiedzeń] 2007 0
21/3307/0/-/15 Powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych w Daleszycach [protokoły z posiedzeń] 2007 0
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 19 20 21 22

Amount of archival material

323

0

0

2.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.