Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Komisji Wyborczych z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP z terenu województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 roku

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 2005
- brak danych - 2005 - 2005
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senaty Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 92 z dnia 24 maja 2005 roku), zdecydowano, że wybory niniejsze zostaną przeprowadzone w dniu 25 września 2005 roku.
Z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2005 roku wynika, że okręg wyborczy nr 33 do Sejmu i okręg wyborczy nr 32 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący województwo świętokrzyskie.
W okręgu wyborczym nr 33 do Sejmu wybierano 16 posłów, natomiast w okręgu wyborczym nr 32 do Senatu wybierano 3 senatorów.
Na terenie objętym własnością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach (województwo świętokrzyskie) w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku utworzonych zostało ogółem 932 obwody głosowania (stałe i zamknięte).
Kadencja Parlamentu wybranego przez Polaków w dniu 25 września 2005 r. trwała zaledwie 2 lata, bowiem Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył wniosek o rozwiązanie Sejmu, motywując go narastającym kryzysem politycznym. Za skróceniem kadencji głosowało 377 posłów, natomiast 54 posłów było przeciwnego zdania.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. zarządził na dzień 21 października 2007 r. wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skróceniem przez Sejm swojej kadencji (Dz. U. nr. 162 poz.1145).
W uporządkowanym i zewidencjonowanym zespole akt wyszczególnić należy następujące grupy rzeczowe materiałów archiwalnych: akta wytworzone z tytułu nadzoru okręgowych komisji wyborczych nad przestrzeganiem prawa wyborczego (sygn. 1); posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach oraz obwodowych komisji wyborczych (sygn. 2 – 17); uchwały i zarządzenia o podziale na okręgi wyborcze i obwody głosowania (sygn. 18 – 19); materiały archiwalne wynikające z czynności rejestracji okręgowych kandydatów na posłów przez partie i ugrupowania polityczne (sygn. 20 – 37); rejestracja kandydatów na senatorów (sygn. 38 – 40); protokóły głosowania w obwodach na okręgowe listy kandydatów na posłów (sygn. 41 – 169); protokóły głosowania w obwodach na senatorów (sygn. 170 – 273), preliminarz budżetowy i jego realizacja (sygn.. 274) - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/3314/0/-/1 Nadzór okręgowych komisji wyborczych nad przestrzeganiem prawa wyborczego 2005 0
21/3314/0/-/2 Protokoły z posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach 2005 0
21/3314/0/-/3 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Kielcach 2005 0
21/3314/0/-/4 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach 2005 0
21/3314/0/-/5 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Bodzentynie, Busku Zdroju, Chęcinach 2005 0
21/3314/0/-/6 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Chmielniku, Ćmielowie, Działoszycach, Jędrzejowie 2005 0
21/3314/0/-/7 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Kazimierzy Wielkiej, Końskich, Koprzywnicy 2005 0
21/3314/0/-/8 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Kunowie, Małogoszczy, Opatowie 2005 0
21/3314/0/-/9 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Osieku, Ożarowie 2005 0
21/3314/0/-/10 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Pińczowie, Połańcu, Sandomierzu, Sędziszowie, Skalbmierzu, Staszowie, Stąporkowie, Suchedniowie, Wąchocku, Włoszczowe 2005 0
21/3314/0/-/11 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Zawichoście, Baćkowicach, Bałtowie, Bejscach, Bielinach, Bliżynie, Bodzechowie, Bogorii, Brodach, Czarnocinie 2005 0
21/3314/0/-/12 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Daleszycach, Dwikozach, Fałkowie, Gnojnie, Gowarczowie, Górnie, Imielnie, Iwaniskach, Kijach, Klimontowie 2005 0
21/3314/0/-/13 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Kluczewsku, Krasocinie, Lipniku, Łagowie, Łoniowie, Łopusznie, Łubnicach, Masłowie, Michałowie 2005 0
21/3314/0/-/14 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Miedzianej Górze, Mircu, Mniowie, Morawicy, Moskorzewie, Nagłowicach, Nowej Słupi, Nowym Korczynie, Obrazowie, Oksie 2005 0
21/3314/0/-/15 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Oleśnicy, Opatowcu, Pacanowie, Pawłowie, Piekoszowie, Pierzchnicy, Radkowie, Radoszycach, Rakowie, Rudzie Malenieckiej 2005 0
1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 ... 16 17 18 19

Amount of archival material

274

0

0

2.34

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.