Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Komisji Wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 roku i 4 lipca 2010 roku

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 2010
- brak danych - 2010 - 2010
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Podstawowym aktem prawnym regulującym wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 72 poz. 467).
Uwzględniając kadencyjność urzędu Prezydenta (kadencja trwa 5 lat) oraz fakt, że ostatnie wybory Prezydenta RP zostały przeprowadzone w 2005 roku (9 i 23 października ), Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wydał w dnu 21 kwietnia 2010 roku postanowienie o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, powołano Okręgową Komisję Wyborczą nr 38 w Kielcach w składzie: Bożena Teresa Fabrycy – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, Artur Adamiec – sędzia Sadu Okręgowego w Kielcach, Mirosław Gajek – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, Andrzej Jagiełło – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, Antoni Sobota – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach. Sekretarzem OKW nr 43 w Kielcach ustanowiono Adama Michcika – p.o. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.
Odpowiednimi uchwałami rad gmin zostały powołane obwodowe komisje wyborcze.
Z uwagi na fakt, że żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyskał wymaganej przepisami liczby głosów w pierwszym głosowaniu, na dzień 4 lipca 2010 roku zarządzono II turę głosowania.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 roku potwierdziła wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzając, że Pan Bronisław Maria Komorowski został Prezydentem RP.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 roku stwierdziła ważność wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. oraz 4 lipca 2010 r.
Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 6 sierpnia 2010 roku zdecydowała o rozwiązaniu okręgowych i obwodowych komisji wyborczych zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Początek zespołu akt rozpoczynają materiały archiwalne Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Kielcach. W dalszej kolejności usystematyzowano i zewidencjonowano materiały archiwalne obwodowych komisji wyborczych z danego terenu, według pewnego klucza uwzględniającego zasady układu alfabetycznego tj. materiały archiwalne obwodowych komisji wyborczych miast, miast i gmin oraz gmin.
W części zespołu akt charakteryzującej działalność Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach należy wymienić : ustawę o wyborze Prezydenta RP i akty prawne wykonawcze (sygn.. 1), uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (sygn..2); posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Kielcach (sygn.. 3), materiały archiwalne wynikające z nadzoru okręgowej komisji wyborczej nad przestrzeganiem prawa wyborczego (sygn.. 4 – 6), uchwały i obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i wykaz obwodów głosowania (sygn. 7 – 10), obwieszczenia o kandydatach (sygn.. 11), protokóły zbiorczych wyników głosowania w tym również głosowania ponownego (sygn.. 12 – 13), preliminarz budżetowy i jego wykonanie (sygn.. 14).
Obwodowe Komisje Wyborcze: powołanie obwodowych komisji wyborczych w tym protokóły z posiedzeń, uchwały, obwieszczenia, komunikaty; protokóły wyników głosowania w obwodach i protokóły zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta w pierwszym i ponownym głosowaniu (sygn.. 15 – 212).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/3315/0/-/1 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Ustawa o wyborze Prezydenta RP i akty prawne wykonawcze 2010 0
21/3315/0/-/2 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 2010 0
21/3315/0/-/3 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Kielcach 2010 0
21/3315/0/-/4 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Nadzór okręgowej komisji wyborczej nad przestrzeganiem prawa wyborczego T. I nr spraw 1 - 14 2010 0
21/3315/0/-/5 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Nadzór okręgowej komisji wyborczej nad przestrzeganiem prawa wyborczego T.II nr spraw 15-29 2010 0
21/3315/0/-/6 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Nadzór okręgowej komisji wyborczej nad przestrzeganiem prawa wyborczego T. III nr spraw 30-44 2010 0
21/3315/0/-/7 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Uchwały gmin o podziale na obwody głosowania 2010 0
21/3315/0/-/8 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Obwieszczenia o podziale na obwody głosowania [Miasta; Miasta i Gminy] 2010 0
21/3315/0/-/9 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Obwieszczenia o podziale na obwody głosowania [ Gminy] 2010 0
21/3315/0/-/10 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Wykaz obwodów głosowania 2010 0
21/3315/0/-/11 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Obwieszczenia o kandydatach 2010 0
21/3315/0/-/12 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Protokół zbiorczych wyników głosowania (+ płyta CD) 2010 0
21/3315/0/-/13 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Protokół zbiorczych wyników ponownego głosowania (+ płyta CD) 2010 0
21/3315/0/-/14 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kielcach. Preliminarz budżetowy i jego wykonanie 2010 0
21/3315/0/-/15 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu miasta Kielce. Powołanie obwodowych komisji wyborczych [Protokoły z posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia, komunikaty i inne dokumenty komisji wyborczych] 2010 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

212

0

0

1.25

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.