Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Komisji Wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 9 października 2005 roku i 23 października 2005 roku

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 2005
- brak danych - 2005 - 2005
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 92 poz. 766) na dzień 9 października 2005 roku, zarządzono przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.
Wybory przeprowadzono w oparciu o ustawę z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Załącznik do tego postanowienia określił kalendarz wyborczy.
Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku, powołana została w Kielcach Okręgowa Komisja Wyborcza nr 43 w składzie: Andrzej Jagiełło – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, Mirosław Gajek – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, Bożena Fabrycy – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, Antoni Sobota – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, Artur Adamiec – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach. Sekretarzem OKW nr 43 w Kielcach ustanowiono Henryka Kwietnia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.
Odpowiednimi uchwałami rad gmin zostały powołane obwodowe komisje Wyborcze.
Wybory zostały przeprowadzone w dniach 9 października 2005 roku (I tura) i 23 października 2005 roku (II tura).
Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 24 października 2005 roku potwierdziła wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.
Ważność wyborów została potwierdzona Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W uporządkowanym i zewidencjonowanym zespole akt wyszczególnić należy następujące grupy rzeczowe materiałów archiwalnych: uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (sygn..1); skargi wyborcze (sygn..2), powołanie i rozwiązanie okręgowych komisji wyborczych i posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach (sygn.. 3-4); nadzór Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach nad przestrzeganiem prawa wyborczego ( sygn..5); informacje o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych wraz ze zmianami w składach obwodowych komisji wyborczych (sygn..6 – 11); posiedzenia obwodowych komisji wyborczych (sygn.. 12 – 26); obwieszczenia o kandydatach na Prezydenta (sygn.. 27); protokóły zbiorczych wyników głosowania na prezydenta (sygn..28); protokóły wyników głosowania i wyników wyborów prezydenta (sygn..29); preliminarz budżetowy i jego realizacja(sygn.. 30). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/3316/0/-/1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 2005 0
21/3316/0/-/2 Skargi wyborcze 2005 0
21/3316/0/-/3 Powołanie i rozwiązanie okręgowych komisji wyborczych 2005 0
21/3316/0/-/4 Posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 43 w Kielcach [Protokoły z posiedzeń, uchwały] 2005 0
21/3316/0/-/5 Nadzór Okręgowej Komisji Wyborczej nad przestrzeganiem prawa wyborczego 2005 0
21/3316/0/-/6 Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych T. I nr 1 - 10 2005 0
21/3316/0/-/7 Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych T. II nr 11 - 20 2005 0
21/3316/0/-/8 Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych T. III nr 21 - 41 2005 0
21/3316/0/-/9 Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych T. IV nr 42 - 64 2005 0
21/3316/0/-/10 Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych T. V nr 66 - 102 2005 0
21/3316/0/-/11 Zmiany w składach komisji obwodowych 2005 0
21/3316/0/-/12 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Kielcach [Protokoły z posiedzeń] 2005 0
21/3316/0/-/13 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku Kamiennej, Starachowicach [Protokoły z posiedzeń 2005 0
21/3316/0/-/14 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Bodzentynie, Busku Zdroju, Chmielniku, Chęcinach, Ćmielowie [Protokoły z posiedzeń] 2005 0
21/3316/0/-/15 Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Działoszycach, Jędrzejowie [Protokoły z posiedzeń] 2005 0
1 2

Amount of archival material

30

0

0

0.35

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.