Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Komisji Wyborczych z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego z terenu województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 2009
- brak danych - 2009 - 2009
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
spis roboczy Yes - brak danych -
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego reguluje ustawa z dnia
23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. nr 25 poz. 219).
Uwzględniając ustaloną w ordynacji kadencyjność wyborów posłów
– co 5 lat – oraz fakt, że poprzednie wybory zostały przeprowadzone w dniu
13 czerwca 2004 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał postanowienie
z dnia 9 marca 2009 r. ustalając termin wyborów na dzień 7 czerwca 2009 r.
W przywołanym postanowieniu Prezydenta RP wyszczególniono wykaz okręgów wyborczych i siedzib okręgowych komisji wyborczych.
Obszar województwa świętokrzyskiego, na którym powołano Rejonową Komisję Wyborczą w Kielcach I oraz Rejonową Komisję Wyborczą w Kielcach II został przypisany do okręgu wyborczego nr 10 z siedzibą w Krakowie.
Rejonowa Komisja Wyborcza w Kielcach I w składzie: Bożena Teresa Fabrycy – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach - przewodniczący, Mirosław Franciszek Gajek – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, Dorota Ewa Chobian – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, Antoni Franciszek Sobota – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, Ewa Rojek – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, swoje czynności merytoryczne wykonywała na terenie powiatu jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego oraz miasta Kielce.
Rejonowa Komisja Wyborcza w Kielcach II w składzie: Artur Grzegorz Adamiec – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach – przewodniczący, Andrzej Jagiełło – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, Anna Irena Żak – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, Wiesław Zygmunt Łakomy – sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach, Grzegorz Maciej Detka – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, swoje czynności merytoryczne wykonywała w odniesieniu do terenu powiatu
buskiego, kazimierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego.
Funkcję sekretarza tych komisji wykonywał Henryk Kwiecień – Dyrektor Delegatury w Kielcach.
Na terenie województwa świętokrzyskiego powołano 941 obwodowych komisji wyborczych, w których uczestniczyło 8311 członków.
Państwowa Komisja Wyborcza obwieszczeniem z dnia 8 czerwca 2009 r. podała wynik wyborów, natomiast uchwała Sądu Najwyższego z dnia
26 sierpnia 2009 r. stwierdziła ostatecznie ważność wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.
Uwzględniając powyższe Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia
31 sierpnia 2009 r. dokonała rozwiązania okręgowych, rejonowych
i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca
2009 r.

W ramach części zespołu akt obejmującej materiały archiwalne
z działalności Rejonowej Komisji Wyborczej w Kielcach I i Rejonowej
Komisji Wyborczej w Kielcach II wymienić należy: uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (sygn. 1), powołanie i rozwiązanie rejonowych
komisji wyborczych (sygn. 2), organizację i posiedzenia rejonowych komisji wyborczych (sygn. 3 – 4), nadzór rejonowych komisji nad przestrzeganiem prawa wyborczego (sygn. 5), uchwały i zarządzenia oraz obwieszczenia
o podziale na obwody głosowania (sygn. 6), protokoły wyników głosowania
na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (sygn. 7), preliminarz budżetowy i jego realizację (sygn. 8 – 11).
Dalszą część omawianego zespołu akt charakteryzują materiały archiwalne wytworzone przez obwodowe komisje wyborcze powołane i działające na terenie miast (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, Starachowice), miast i gmin (Bodzentyn, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Ćmielów, Daleszyce, Działoszyce, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Koprzywnica, Kunów, Małogoszcz, Opatów, Osiek, Ożarów, Pińczów, Połaniec, Sandomierz, Sędziszów, Skalbmierz, Staszów, Stąporków, Suchedniów, Wąchock, Włoszczowa, Zawichost) oraz gmin Baćkowice, Bałtów… Zagnańsk, Złota. W ramach tych materiałów archiwalnych występuje dokumentacja z dwóch haseł klasyfikacyjnych przewidzianych
w rzeczowym wykazie akt tj. 911 – powołanie obwodowych komisji wyborczych [protokoły z posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia, komunikaty i inne dokumenty komisji wyborczych] oraz 960 – protokoły głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Omawiane materiały archiwalne występują od sygn. 12 – sygn. 212.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/3320/0/-/1 Rejonowe Komisje Wyborcze w Kielcach I i w Kielcach II. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 2009 0
21/3320/0/-/2 Rejonowe Komisje Wyborcze w Kielcach I i w Kielcach II. Powołanie i rozwiązanie rejonowych komisji wyborczych 2009 0
21/3320/0/-/3 Rejonowe Komisje Wyborcze w Kielcach I i w Kielcach II. Organizacja i posiedzenia rejonowych komisji wyborczych [protokoły z posiedzeń, uchwały, skład osobowy Rejonowej Komisji Wyborczej w Kielcach I i II] 2009 0
21/3320/0/-/4 Rejonowe Komisje Wyborcze w Kielcach I i w Kielcach II. Organizacja i posiedzenia rejonowych komisji wyborczych [harmonogram szkoleń, pełnomocnictwa dla pełnomocników wyborczych, informacja o wyborach z przygotowania i przebiegu wyborów] 2009 0
21/3320/0/-/5 Rejonowe Komisje Wyborcze w Kielcach I i w Kielcach II. Nadzór rejonowych komisji wyborczych nad przestrzeganiem prawa wyborczego [notatki z kontroli w gminach, informacja o rozpoczęciu głosowania, sprawy wyborców] 2009 0
21/3320/0/-/6 Rejonowe Komisje Wyborcze w Kielcach I i w Kielcach II. Uchwały i zarządzenia oraz obwieszczenia o podziale na obwody głosowania 2009 0
21/3320/0/-/7 Rejonowe Komisje Wyborcze w Kielcach I i w Kielcach II. Protokoły wyników głosowania na okręgowe listy kandydatów na Posłów do Parlamentu Europejskiego 2009 0
21/3320/0/-/8 Rejonowe Komisje Wyborcze w Kielcach I i w Kielcach II. Preliminarz budżetowy i jego realizacja [informacje o wydatkach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów] 2009 0
21/3320/0/-/9 Rejonowe Komisje Wyborcze w Kielcach I i w Kielcach II. Preliminarz budżetowy i jego realizacja [wnioski w sprawie zmian w planowanych wydatkach budżetowych, przydział dotacji celowych] T. I nr spraw 1-7 2009 0
21/3320/0/-/10 Rejonowe Komisje Wyborcze w Kielcach I i w Kielcach II. Preliminarz budżetowy i jego realizacja [wnioski w sprawie zmian w planowanych wydatkach budżetowych, przydział dotacji celowych] T. II nr spraw 8-11 2009 0
21/3320/0/-/11 Rejonowe Komisje Wyborcze w Kielcach I i w Kielcach II. Preliminarz budżetowy i jego realizacja [wnioski w sprawie zmian w planowanych wydatkach budżetowych, przydział dotacji celowych] T. III nr spraw 12-15 2009 0
21/3320/0/-/12 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu miasta Kielce. Powołanie obwodowych komisji wyborczych [protokoły z posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia, komunikaty i inne dokumenty komisji wyborczych] 2009 0
21/3320/0/-/13 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu miasta Kielce. Protokoły głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na Posłów do Parlamentu Europejskiego T. I 2009 0
21/3320/0/-/14 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu miasta Kielce. Protokoły głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na Posłów do Parlamentu Europejskiego T. II 2009 0
21/3320/0/-/15 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu miasta Kielce. Protokoły głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na Posłów do Parlamentu Europejskiego T. III 2009 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

212

0

0

1.43

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.