Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Liceum Ogólnokształcące w Książu Wielkim

Archiwum Państwowe w Kielcach
Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum w Książu Wielkim, Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego im. Adama Mickiewicza w Książu wielkim 1944-1959 [1982]
- brak danych - 1944 - 1959
1982 - 1982
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
spis zdawczo-odbiorczy No wersja elektroniczna
Liceum Ogólnokształcące zlikwidowane zostało w 1979 roku statut, katalogi główne i okresowe ocen, protokoły posiedzeń komisji egzaminacyjnej i egzaminów dojrzałości oraz świadectwa szkolne, prace maturalne uczniów - brak danych -

Amount of archival material

71

0

0

0.55

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.