Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim

Archiwum Państwowe w Kielcach
Zespół Szkół Rolniczych w Książu Wielkim 1975-2017
- brak danych - 1975 - 2017
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły zawodowe polski
spis zdawczo-odbiorczy No wersja elektroniczna
- brak danych - statuty, regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora, dokumentacja organizacyjna (akty powołania, przejęcia terenu szkolnego, protokoły posiedzeń Komisji Przedmiotów Zawodowych i Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych, przepisy kancelaryjne i archiwalne, programy, plany i sprawozdania, arkusze organizacyjne, informacje o pracy nauczycieli i ilości uczniów, kontrole (protokoły, zalecenia), budżety, sprawozdania z realizacji budżetowych i wykonania budżetu składane do Starostwa, sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń, bilanse, informacje dotyczące remontu pałacu w Książu Wielkim - siedziby szkoły, rejestr wypadków uczniów - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/3338/0/-/1 Statut Zespołu Szkół Rolniczych w Książu Wielkim oraz jego zmiany 1993-2009 0
21/3338/0/-/2 Statut Liceum Ogólnokształcącego w Książu Wielkim oraz aneks do statutu 1993, 1998 0
21/3338/0/-/3 Regulaminy i instrukcje szkolne -zakładowy plan kont, regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego, regulamin kontroli wewnętrznej, instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcja magazynowa, instrukcja inwentaryzacyjna 2000-2008 0
21/3338/0/-/4 Książka zarządzeń dyrektora szkoły 1989-1994 0
21/3338/0/-/5 Księga zarządzeń dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Książu Wielkim 1994-1995 0
21/3338/0/-/6 Księga zarządzeń dyrektora szkoły 1995-2001 0
21/3338/0/-/7 Książka zastępstw i zarządzeń dyrektora szkoły 2003-2006 0
21/3338/0/-/8 Książka zastępstw i zarządzeń dyrektora szkoły 2006-2009 0
21/3338/0/-/9 Książka zastępstw i zarządzeń dyrektora szkoły 2009-2010 0
21/3338/0/-/10 Książka zarządzeń dyrektora szkoły 2011-2015 0
21/3338/0/-/11 Księga zarządzeń dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Książu Wielkim 2015-2017 0
21/3338/0/-/12 Księga zarządzeń dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Książu Wielkim 2010-2017 0
21/3338/0/-/13 Książka zarządzeń dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 1992-2000 0
21/3338/0/-/14 Księga zarządzeń dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Liceum Ogólnokształcącego w Książu Wielkim 2001-2011 0
21/3338/0/-/15 Zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Książu Wielkim 2000, 2002-2010 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

89

0

0

1.47

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.