Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Daleszyce

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1990-1992
- brak danych - 1990 - 1992
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Gmina Daleszyce funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16 , poz.95). 27 maja 1990 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U z 1990 r. Nr 32, poz.191 ). Organami gminy są: 1. Rada gminy 2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta). protokoły sesji Rady Gminy i posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły spotkań z sołtysami i protokoły zebrań wiejskich wsi Smyków i Danków Wójtostwo, statut gminy - brak danych -

Amount of archival material

10

0

0

0.12

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.