Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Szkoła Podstawowa w Rudkach

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1947-1973
- brak danych - 1947 - 1973
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły elementarne, podstawowe, powszechne polski
data not found Organizację szkolnictwa polskiego funkcjonującego po II wojnie światowej regulowały przepisy ustawy z dnia 11 marca 1932 roku "O ustroju szkolnictwa", Dz.U. (1932) Nr 38, poz. 389, art. 12 . Przepisy te obowiązywały do 1948 roku z przerwą na lata okupacji niemieckiej, kiedy obowiązywały rozporządzenia o szkolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 31 października 1939 roku oraz z dnia 29 sierpnia 1942 roku . W roku 1948 nastąpiła reorganizacja szkolnictwa polskiego, mająca na celu utworzenie 7 klasowych szkół podstawowych i czteroletnich liceów ogólnokształcących - od początku roku szkolnego 1948/49 weszło w życie Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 10 czerwca 1948 roku w sprawie przejściowego programu nauczania w jednolitej szkole średniej na rok szkolny 1948/49, od tego momentu dotychczasowe Publiczne Szkoły Powszechne zmieniły oficjalną nazwę na Szkoły Podstawowe. Istotna zmiana w szkolnictwie nastąpiła z początkiem roku szkolnego 1948/49, kiedy część szkół powszechnych została połączona z państwowymi gimnazjami i liceami ogólnokształcącymi w jednolite jedenastoletnie szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego i licealnego. Nowo powstałe szkoły realizowały program siedmiu klas szkoły podstawowej i czterech klas liceum ogólnokształcącego. Pozostałe szkoły powszechne działały odtąd, jako szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego. Niezależnie od posiadanej organizacji (pełne siedmioklasowe lub niepełne sześcio- i czteroklasowe) realizowały one jednakowy program nauczania. Okres działalności szkół podstawowych siedmioklasowych zamyka wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 15 VII 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania, przyjmującej za podstawę organizacyjną i programową systemu kształcenia i wychowania ośmioletnią szkołę podstawową. Szkoła działała, jako punkt szkolny od 1917 roku. W skład obwodu szkolnego należały miejscowości Rudki, Rudki Małe, a od 30. IX. 1951 roku wchodziły miejscowości Rudki Duże, Rudki Małe, Płaśnica. Od 1959 roku szkoła otrzymała status szkoły 7-klasowej. W 1966 roku Szkole Podstawowej nadano imię „XX- lecia PRL” odpisy protokołów z Konferencji Rady Pedagogicznej z lat 1949 – 1950 (sygn. 1), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1948 – 1973 (sygn. 2), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1950 – 1973 (sygn. 3), projekty organizacyjne roku szkolnego z lat 1947 – 1973 (sygn. 4), korespondencja szkoły z lat 1947 – 1963 (sygn. 5) - brak danych -

Amount of archival material

5

0

0

0.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.