Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Szkoła Podstawowa w Gackach

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1946-1975
- brak danych - 1946 - 1975
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły elementarne, podstawowe, powszechne polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Organizację szkolnictwa polskiego funkcjonującego po II wojnie światowej regulowały przepisy ustawy z dnia 11 marca 1932 roku "O ustroju szkolnictwa", Dz.U. (1932) Nr 38, poz. 389, art. 12 . Przepisy te obowiązywały do 1948 roku z przerwą na lata okupacji niemieckiej, kiedy obowiązywały rozporządzenia o szkolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 31 października 1939 roku oraz z dnia 29 sierpnia 1942 roku . W roku 1948 nastąpiła reorganizacja szkolnictwa polskiego, mająca na celu utworzenie 7 klasowych szkół podstawowych i czteroletnich liceów ogólnokształcących - od początku roku szkolnego 1948/49 weszło w życie Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 10 czerwca 1948 roku w sprawie przejściowego programu nauczania w jednolitej szkole średniej na rok szkolny 1948/49, od tego momentu dotychczasowe Publiczne Szkoły Powszechne zmieniły oficjalną nazwę na Szkoły Podstawowe. Istotna zmiana w szkolnictwie nastąpiła z początkiem roku szkolnego 1948/49, kiedy część szkół powszechnych została połączona z państwowymi gimnazjami i liceami ogólnokształcącymi w jednolite jedenastoletnie szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego i licealnego. Nowo powstałe szkoły realizowały program siedmiu klas szkoły podstawowej i czterech klas liceum ogólnokształcącego. Pozostałe szkoły powszechne działały odtąd, jako szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego. Niezależnie od posiadanej organizacji (pełne siedmioklasowe lub niepełne sześcio- i czteroklasowe) realizowały one jednakowy program nauczania. Okres działalności szkół podstawowych siedmioklasowych zamyka wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 15 VII 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania, przyjmującej za podstawę organizacyjną i programową systemu kształcenia i wychowania ośmioletnią szkołę podstawową. W zachowanym projekcie organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej na rok szkolny 1947/ 48 w skład obwody szkolnego wchodziły miejscowości Gacki, Gacki Nowe, Gacki Pieczonogi, Mokre, Poręba Wierzbicka. W 1959 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego w Kielcach orzeczeniem w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Gackach pow. chmielnickiego utworzyło nowy obwód szkolny, do którego włączyło miejscowości Gacki i Mokre. Do roku szkolnego 1955/ 56 Szkoła Podstawowa w Gackach była szkołą tzw. niepełną o 3 nauczycielach odsyłająca dzieci do kontynuowania nauki w szkole zbiorczej w Szydłowie. protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej – 1952 rok (sygn. 1), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1948 – 1974 (sygn. 2), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1946 – 1975 (sygn. 3), projekty organizacji roku szkolnego z lat 1947 – 1972 (sygn. 4), korespondencja szkoły z lat 1947 – 1955 (sygn. 5) - brak danych -

Amount of archival material

5

0

0

0.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.