Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Szydłowie

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1972-1982
- brak danych - 1972 - 1982
- brak danych - tak
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
data not found Fronty Jedności Narodu utworzono 26.11.1956 r. na krajowej naradzie aktywu politycznego, jako porozumienie głównych sił politycznych. Do zadań jego należało współuczestnictwo
i współodpowiedzialność za realizację programów określających i formułujących podstawowe cele społeczno-polityczne rozwoju kraju. Komitety były powoływane na tych samych szczeblach, co organy władzy państwowej. Komitety mogły pracować w następujących komisjach i zespołach: komisje samorządu mieszkańców, komisje organizacji społecznych, samorządu pracowniczego i związków zawodowych, organizacyjno-programowe, obchodów rocznic i świąt państwowych. Pracami Komitetu kierowało Prezydium. Plenarne posiedzenia zwoływane były nie rzadziej niż dwa razy do roku.
W znowelizowanej 10 lutego 1976 r. Konstytucji PRL Front Jedności Narodu został określony, jako "wspólna płaszczyzna działania organizacji społecznych ludu pracującego
i patriotycznego zespolenia wszystkich obywateli - członków partii, stronnictw politycznych
i bezpartyjnych, niezależnie od ich stosunku do religii - wokół żywotnych interesów PRL". W latach 1972-1976 uchwalono podstawowe akty prawne i dokumenty polityczne dotyczące bezpośredniej działalności politycznej FJN i stosunków zachodzących pomiędzy komitetami FJN a organami państwowymi i partyjnymi. Poważne znaczenie dla działalności FJN miały przepisy ustawy z 29 XI 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, organów administracji i sołtysów wobec komitetów FJN oraz uchwała Rady Państwa z dnia 21 V 1973 roku w sprawie ramowego regulaminu (statutu) samorządu mieszkańców w miastach. W 1983 roku FJN został rozwiązany. Jego kontynuację stanowił Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
Akta dotyczące działalności Gminnego Komitetu FJN z lat 1972- 1982 sygn. 1 - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.01

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.