^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 21/35/0 Zarząd Powiatowy Olkuski » Series:: units without series » File/unit:: 1647

Дело Олькушскаго Уезднаго Управления о распространении печатных Правительственных издании, выписке газет, бланков и книг для уезднаго и гминных управлении

Archiwum Państwowe w Kielcach
dokumentacja aktowa 1647
Sprawa Zarządu Powiatowego Olkuskiego dotycząca rozpowszechniania rządowych wydawnictw drukowanych, prenumeraty gazet, blankietów i książek dla urzędów powiatowych i gminnych
1908-1909

1908 - 1909
rosyjski
- brak danych -
N Д. 6 1908 года 27
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
235x380 Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.