Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Olkuski

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1867-1914
Olkušskoe Uězdnoe Upravlenie 1867 - 1914
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na podstawie ustawy z dn. 19/31 grudnia 1866 r. dokonany został nowy podział Królestwa Polskiego na gubernie i powiaty. Nowo powstała gubernia składała się z 7 powiatów jędrzejowskiego, kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Do kierowania powiatami powołane zostały zarządy powiatowe odpowiedzialne przed gubernatorem i rządem gubernialnym, za całokształt życia społeczno gospodarczego, politycznego i bezpieczeństwa powiatu. Na czele zarządu powiatowego stał naczelnik mianowany przez gubernatora. Do jego zadań należało czuwanie nad ścisłym wykonywaniem praw i zarządzeń władz zwierzchnich, kierowanie gospodarką powiatu, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa, kontrolowanie zarządów miejskich, kierowanie pracami policji i straży ziemskiej Celem sprawniejszego wykonywania zadań naczelnik miał do pomocy dwóch zastepców do spraw administracyjnych i policyjnych. Ten ostatni był jednocześnie zwierzchnikiem straży ziemskiej. Zarządy powiatowe działały do wybuchu pierwszej wojny światowej.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
Wydział ogólny: protokóły z posiedzeń, akta organizacji zarządu, sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa, przemysłu i górnictwa, zaludnienia, urodzajów, hodowli i gospodarki leśnej, dane dotyczące szkolnictwa, drukarń, księgarń, teatrów i bibliotek, cenzury, stowarzyszeń, akta osobowe pracowników zarządu, strażników ziemskich, personelu lekarskiego sygn 1-514
Wydział adminstracyjny: budownictwo miejskie i wiejskiej sakralne i fabrycznej budowa szkół, dróg i mostów, kolei żelaznej, zakładanie cmentarzy i parków, wodociągów i kanalizacji, oświetlenie ulic, sprawy dotyczące duchowieństwa i kapitałów parafialnych, wykazy cen, jarmarki, rzemiosło, szkolnictwo i epidemie sygn 515-1073 w referacie finansowym znajdują się akta dotyczace dochodów ze sprzedaży i dzierżawy majątków poduchownych, dzierżawy propinacji, opłat podatkowych i kar administracyjnych, wypłat poborów dla pracowników, obroty aptek, ceny ziemi, spis osad rolnych i budowli bezrolnych sygn 1074-1234
Wydział Wojskowo Policyjny - raporty z wydarzeń w powiecie, przestępcy polityczni, wykazy osób będących pod nadzorem policji, wykazy wysłanych na Sybir, dane o osobach powracających z zagranicy i tych którym zabroniono powrotu do kraju, wykazy uczniów wyjeżdzających na ferie świąteczne, korespondencja tajna dotycząca prowadzenia się różnych osób, tajnych stowarzyszeń i emigracji , duchowieństwo katolickie i prawosławne, cudzoziemcy, poszukiwanie zaginionych i dezerterów, cenzura, prasa, durukarnie, hotele, zajazdy, szkoły, sprawy dotyczące Zydów, spisy ludności sygn 1235-1589
Wydział Lekarski: sprawozdania ze stanu zdrowotności w powiecie, dane o realizowaniu recept i obrotach aptek, liczba szpitali i wykazy chorych, wykazy aptek, lekarzy ,felczerów, dentystów, cmentarze i epidemie sygn. 1590-1626
5 ja z lit a
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/35/0/-/1388 Dělo [...] o podkupnych dengach 1809 0
21/35/0/-/1620 [Podatki z osad leśnych] 1859-1869 0
21/35/0/-/1232 Spisy osad rolnych i budowli bezrolnych położonych we wsiach [pow. olkuskiego] z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 19.II/2.III. 1864 r. o urządzeniu włościan, przeszłych na ich własność posłużyć mające do nowego rozkładu podatku podymnego włościańskiego, Lit M-Ł 1865-1871 0
21/35/0/-/1233 Spisy osad rolnych i budowli bezrolnych położonych we wsiach [powiatu olkuskiego] z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 19.II./2.III.1864 r. o urządzeniu włościan przeszłych na ich własność posłużyć mające do nowego rozkładu podatku podymnego włościańskiego, Lit S-Z 1865-1871 0
21/35/0/-/1231 Spisy osad rolnych, budowli bezrolnych położ[onych], we wsiach [pow. Olkuski] z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 19.II/2.III.1864 r. a urządzeniem włościan, przeszłych na ich własność posłużyć mające do nowego rozkładu podymnego włościańskiego, Lit I-Ł 1865-1871 0
21/35/0/-/1230 Spisy osad rolnych i budowli bezrolnych położonych we wsiach [powiatu okuskiego] z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 19.II/2.III/1864 r. o urządzeniu włościan przeszłych na ich własność posłużyć mające do nowego rozkładu podatku podymnego włościańskiego. Lit. B-G 1865-1871 0
21/35/0/-/1096 [Akta dotyczące majątku poduchownego Ryczówek] 1866-1881 0
21/35/0/-/14 Dělo Ol’kušskago Uězdnago Upravlenija o otkrytiidějstvii O1’kušskago Uězdnago Upravlenija 1867 0
21/35/0/-/533 Dělo [...] o cirkuljarnych rasporjaženijach 1867 0
21/35/0/-/23 Dělo […] o sdače služby b Načal'nikom Ol’kušskago Uězda, a v poslědstvii pomoščika po Administrativno-Chozajstvennoj Časti Russockago […] Kuličkovskomu 1867 0
21/35/0/-/21 Dělo […] o vojtach gmin, koi izjavili želanie predztavitelja lično Gosudarju Imperatoru dlja izlitija čuvstv vernopoddanničeskich predannosti i blagodarnosti za okazannyja krest'janami milosti 1867 0
21/35/0/-/1077 Dělo [...] o fabrikach i zavodach 1867 0
21/35/0/-/1088 Dělo [...] o Rabštynskom imenii 1867 0
21/35/0/-/1237 Dělo [...]o rekrutskom naborě 1867 0
21/35/0/-/30 Dělo […]o naznacenii na dolžnost' razsyl'nago pri Uězdnom Upravlenii Leopol'da Chmelevskago 1867 0
1 2 3 4 ... 53 54 55 56 57 ... 108 109 110 111

Amount of archival material

1651

1651

0

15.34

15.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.