Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Olkuski

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1867-1914
Olkušskoe Uězdnoe Upravlenie 1867 - 1914
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na podstawie ustawy z dn. 19/31 grudnia 1866 r. dokonany został nowy podział Królestwa Polskiego na gubernie i powiaty. Nowo powstała gubernia składała się z 7 powiatów jędrzejowskiego, kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Do kierowania powiatami powołane zostały zarządy powiatowe odpowiedzialne przed gubernatorem i rządem gubernialnym, za całokształt życia społeczno gospodarczego, politycznego i bezpieczeństwa powiatu. Na czele zarządu powiatowego stał naczelnik mianowany przez gubernatora. Do jego zadań należało czuwanie nad ścisłym wykonywaniem praw i zarządzeń władz zwierzchnich, kierowanie gospodarką powiatu, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa, kontrolowanie zarządów miejskich, kierowanie pracami policji i straży ziemskiej Celem sprawniejszego wykonywania zadań naczelnik miał do pomocy dwóch zastepców do spraw administracyjnych i policyjnych. Ten ostatni był jednocześnie zwierzchnikiem straży ziemskiej. Zarządy powiatowe działały do wybuchu pierwszej wojny światowej.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
Wydział ogólny: protokóły z posiedzeń, akta organizacji zarządu, sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa, przemysłu i górnictwa, zaludnienia, urodzajów, hodowli i gospodarki leśnej, dane dotyczące szkolnictwa, drukarń, księgarń, teatrów i bibliotek, cenzury, stowarzyszeń, akta osobowe pracowników zarządu, strażników ziemskich, personelu lekarskiego sygn 1-514
Wydział adminstracyjny: budownictwo miejskie i wiejskiej sakralne i fabrycznej budowa szkół, dróg i mostów, kolei żelaznej, zakładanie cmentarzy i parków, wodociągów i kanalizacji, oświetlenie ulic, sprawy dotyczące duchowieństwa i kapitałów parafialnych, wykazy cen, jarmarki, rzemiosło, szkolnictwo i epidemie sygn 515-1073 w referacie finansowym znajdują się akta dotyczace dochodów ze sprzedaży i dzierżawy majątków poduchownych, dzierżawy propinacji, opłat podatkowych i kar administracyjnych, wypłat poborów dla pracowników, obroty aptek, ceny ziemi, spis osad rolnych i budowli bezrolnych sygn 1074-1234
Wydział Wojskowo Policyjny - raporty z wydarzeń w powiecie, przestępcy polityczni, wykazy osób będących pod nadzorem policji, wykazy wysłanych na Sybir, dane o osobach powracających z zagranicy i tych którym zabroniono powrotu do kraju, wykazy uczniów wyjeżdzających na ferie świąteczne, korespondencja tajna dotycząca prowadzenia się różnych osób, tajnych stowarzyszeń i emigracji , duchowieństwo katolickie i prawosławne, cudzoziemcy, poszukiwanie zaginionych i dezerterów, cenzura, prasa, durukarnie, hotele, zajazdy, szkoły, sprawy dotyczące Zydów, spisy ludności sygn 1235-1589
Wydział Lekarski: sprawozdania ze stanu zdrowotności w powiecie, dane o realizowaniu recept i obrotach aptek, liczba szpitali i wykazy chorych, wykazy aptek, lekarzy ,felczerów, dentystów, cmentarze i epidemie sygn. 1590-1626
5 ja z lit a
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/35/0/-/39 Dělo […] o službě kanceljarskago činovnika magistrata gor Vol'broma Franca Žmudy 1868 0
21/35/0/-/38 Dělo […] o službe burgomistra gor. Skaly Vil'činskago 1868 0
21/35/0/-/37 Dělo […] o službě kanceljarista magistrata goroda Ol'kuša - Pzovskago 1868 0
21/35/0/-/36 Dělo […] o ustranenii ot dolžnosti sekretarja Uězdnago Upravlenija Iosifa Golovni i namzačenii i ispravljaniu dolžnosti Sekretarja Kanceljarskago činovnika Vil'cinskago 1868 0
21/35/0/-/35 Dělo […]o službe kanceljarista magistrata goroda Pilicy Pogoržel'skago 1868 0
21/35/0/-/34 Dělo […]o Uězdnom Načal'nikě maiore Šul'c 1868-1869 0
21/35/0/-/33 Dělo […] o službe kanceljarista magistrata gor Skały Konstantina Petrikovskago 1868 0
21/35/0/-/32 Dělo […] o službě sekretarja magistrata goroda Wol’brom' Sysoja Petrova 1868 0
21/35/0/-/31 Dělo […] o službě sekretarja magistrata goroda Ol'kuša Ignatija Gněvnicinskago 1867-1889 0
21/35/0/-/30 Dělo […]o naznacenii na dolžnost' razsyl'nago pri Uězdnom Upravlenii Leopol'da Chmelevskago 1867 0
21/35/0/-/29 Dělo […] o gubernskom sekretarě Iosifě Golovně 1867-1868 0
21/35/0/-/28 Dělo […] o službě vračej i fel'dšera Ol'kušskago uězda 1867 0
21/35/0/-/27 Dělo […] o zapreščenii ochotit'sja na krest'janskich zemljach 1867 0
21/35/0/-/26 Dělo […] o kartel'noj, konvenčii zaključennoj mězdu Rossieju i Avstrieju 5/17 ijunja 1815 goda 1867 0
21/35/0/-/25 […] o Kapitaně Kamenskom 1867 0
1 2 3 4 ... 104 105 106 107 108 109 110 111

Amount of archival material

1651

1651

0

15.34

15.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.