Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Pińczowski

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1867-1915 [1917]
Pinčovskoe Uězdnoe Upravlenie 1867 - 1915
1916 - 1917
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na podstawie ustawy z dn. 19/31 grudnia 1866 r. dokonany został nowy podział Królestwa Polskiego na gubernie i powiaty. Nowo powstała gubernia składała się z 7 powiatów jędrzejowskiego, kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Do kierowania powiatami powołane zostały zarządy powiatowe odpowiedzialne przed gubernatorem i rządem gubernialnym, za całokształt życia społeczno gospodarczego, politycznego i bezpieczeństwa powiatu. Na czele zarządu powiatowego stał naczelnik mianowany przez gubernatora. Do jego zadań należało czuwanie nad ścisłym wykonywaniem praw i zarządzeń władz zwierzchnich, kierowanie gospodarką powiatu, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa, kontrolowanie zarządów miejskich, kierowanie pracami policji i straży ziemskiej Celem sprawniejszego wykonywania zadań naczelnik miał do pomocy dwóch zastepcó do spraw administracyjnych i policyjnych. Ten ostatni był jednocześnie zwierzchnikiem straży ziemskiej. Zarządy powiatowe działały do wybuchu pierwszej wojny światowej.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
Zarządzenia władz zwierzchnich, podania o pracę, spis miejscowości, zapomogi i pomoc dla ludnosci poszkodowanej na skutek działań wojennych i wylewu Wisły, sprawozdanie o stanie ekonomicznym powiatu w czasie wojny, mobilizacja, dostawa paszy i koni dla wojska, doniesienia wojtów gmin o podwodach, przemarszu wojsk i cudzoziemcach, raporty o stanie ludności, dane ilościowe o uchodźcach z miejscowości objętych działaniami wojennych sprawozdania z chorób zakaźnych sygn 1-71 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/37/0/-/1 Žurnaly [Prisutstvija Pinčovskago Uězdnago Upravlenija] 1910 0
21/37/0/-/2 Žurnal Pinčovskago uězdnago upravlenija za 1911 g. 1911 0
21/37/0/-/3 Vědomost žurnal'nych postanovlenij Pinčovskag Uězdnago Upravlenija na 1914 g. 1914 0
21/37/0/-/4 Opis dělam sdannym v'' archiv Pinčovskago Uězdnago Upravlenija za 1906 god po obščemu otdělenii Logo - že upravlenija 1906 0
21/37/0/-/5 Opis dělam nachodjaščich v'' obščem odělenii za 1907, 1912, 1913 i 1914 goda 1907-1914 0
21/37/0/-/6 Doznanie proizvedennoe Pomoščnikom Pinčovskago Uězdnago Načalnika po Administrativnom dělam po žalobam žitelja g. Mernov, gminy Złota Ignatija Kozjany na dejstvija wojta gminy Chotel Romanskiego i zemskich stražnikov, staršago Semenca i mladsich Kravčika, Karobki i Tokalina 1894-1897 0
21/37/0/-/7 [Akta dot. zarządzeń do wiadomości i wykonania o ochronie lasów] 1898-1912 0
21/37/0/-/8 Dělo […] O začislenii Ljudovika Bochnjaka v'' štat kanceljarskich činovnikov pri uězdnom upravlenii 1907 0
21/37/0/-/9 Spisok naselennych měst Pinčovskago uězda 1910 0
21/37/0/-/10 Dělo [...] O začislenii Eduarda Gavorovskago Kanceljarskim činovnikom pri Pinčovskom uězdnom upravlenii 1911 0
21/37/0/-/11 O chozjastvennych razchodach Uězdnago Upravlenija 1914 0
21/37/0/-/12 Po chodatejstvu vol'nonaemnago pisca Pinčovskago Uězdnago Upravlenija Zenona-Jana Konardoviča Jadovinskago o začislenii ego na gosudarstvennuju Službu 1914 0
21/37/0/-/13 [Lista zapomóg] 1914-1915 0
21/37/0/-/14 [Okólniki zarządzenia, sprawozdania z wydatków wypłacanych za straty spowodowane działaniami wojennymi, akta żołnierzy o odbytekj służbie wojskowej, ogłoszenia nazwisk Polaków należe do partii politycznych, raporty o przeniesieniu urzędów gminnych do innych miejscowości , sprawozdania Komitetów pomocy o przyznawaniu zapomóg i inne] 1914-1915 0
21/37/0/-/15 [Pomoc rządowa za pośrednictwem Komitetów obywatelskich, ludności pow. pinczowskiego poszkodowanej na wskutek działań wojennych] 1915 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

71

71

0

0.65

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.