Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Stopnicki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1867-1915
Stopnickoe Uězdnoe Upravlenie 1867 - 1915
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na podstawie ustawy z dn. 19/31 grudnia 1866 r. dokonany został nowy podział Królestwa Polskiego na gubernie i powiaty. Nowo powstała gubernia składała się z 7 powiatów jędrzejowskiego, kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Do kierowania powiatami powołane zostały zarządy powiatowe odpowiedzialne przed gubernatorem i rządem gubernialnym, za całokształt życia społeczno gospodarczego, politycznego i bezpieczeństwa powiatu. Na czele zarządu powiatowego stał naczelnik mianowany przez gubernatora. Do jego zadań należało czuwanie nad ścisłym wykonywaniem praw i zarządzeń władz zwierzchnich, kierowanie gospodarką powiatu, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa, kontrolowanie zarządów miejskich, kierowanie pracami policji i straży ziemskiej Celem sprawniejszego wykonywania zadań naczelnik miał do pomocy dwóch zastepcó do spraw administracyjnych i policyjnych. Ten ostatni był jednocześnie zwierzchnikiem straży ziemskiej. Zarządy powiatowe działały do wybuchu pierwszej wojny światowej.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
zakresy czynności wydziałów, spis miejscowości i ludności, sprawozdania obrazujące stan przemysłu, akta osobowe, korespondencja tajna, zarządzenia gubernatora dotyczące stanu wojennego, wykazy sołtysów, wykazy majątków pozostawionych przez Niemców, propinacja, duchowieństwo, dozory bożnicze, remont kościołów i budynków parafialnych, szkoły i nauczyciele, wykaz strat powstałych na skutek działań wojennych, kasy zapomogowo pożyczkowe, wykazy premii asekuracyjnych, rozkazy dotyczące straży ziemskiej, raporty o wydarzeniach w powiecie, wykazy cudzoziemców, zwolnienia ze służby wojskowej, podwody, epidemie, wykazy lekarzy, felczerów, sanitariuszy. Sygn. 1-128 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/38/0/-/1 [Dzienniki Postanowień Zarządu Powiatowego Stopnickiego] 1879, 1915 0
21/38/0/-/2 [Zakresy czynności wydziałów i referatów zarządów powiatowych] 0
21/38/0/-/3 Alfavitnyj spisok Sostojaščim v'' uězdě: gorodam, městečkam, selenijam, fol'varkam, kolonijam i vcěm vobšče imejuščim osohy nazvanie mestnostiam 0
21/38/0/-/4 Svědenija o promyšlennosti zavodskoj i fabričnoj, k'' obzoru za 1899 g. 1899 0
21/38/0/-/5 Priloženi k'' obzoru stopnickago uězda za 1889 g. o fabrikach i zavodach 1889 0
21/38/0/-/6 Vědomost' uězdnym II-go razriada dorogan z obznačeniem količestva obyknovennych i tarifnych mostov v'' stopnickom uězde 1901 0
21/38/0/-/7 [Wykaz zarobków pracowników Zarządu Powiatowego Stopnickiego] 1907 0
21/38/0/-/8 Po chadatajstvu vol'nonajennago piscav Uězdnago Upravlenija Henricha Josifoviča Kejslera o začislenii ego v'' štat činovnikov Stopnickago Uězdnago Upravlenija 1908 0
21/38/0/-/9 Dělo Stopnickago Uězdnago Upravlenije […] o službě pomoščnika stopnickago uězdnago načalnika po Administrativno […] dělam Ivana Grigor'eviča Rublenčana 1914 0
21/38/0/-/10 [Zarządzenia tajne gubernatora kieleckiego dot. stanu wojennego] 1914 0
21/38/0/-/11 [Zarządzenia tajne gubernatora kieleckiegc dot. stanu wojennego] 1914 0
21/38/0/-/12 [Zarządzenia gubernatora kieleckiego dot. stanu wojennego] 1914 0
21/38/0/-/13 Dělo […] o mogilach neprijatel'skich i našich v'' stopnickom uězde 1914-1915 0
21/38/0/-/14 [Zarządzenia władz zwierzchnich] 1915 0
21/38/0/-/15 [Postanowienia obowiązkowe dot. ludności w okresie wojny] 1915 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

128

128

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.