Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do spraw włościańskich powiatu kieleckiego

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1864-1914
Komissar po Kres'tjanskim Dělam Kěleckago Uězda 1864 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zgodnie z ukazem z 19 lutego/2 marca 1864 roku w powiatach ustanowiono urząd konmisarza ds.. Włościańskich. Na terenie guberni kieleckiej działali oni w powiatach jędrzejowskim, kieleckim, miechowskim, olkuskim, pińczowskim, stopnickim i włoszczowskim. Do ich kompetencji należało przeprowadzanie uwłaszczeń, składanie sprawozdań Urzędowi Gubernialnemu Kieckiemu ds.. Włościańskich ogłaszanie i wprowadzanie w życie zarządzeń władz zwierzchnich, wydawanie zaświadczeń na prawo nabycia ziemi, kontrolowanie działalności zarządów gminnych, rozpatrywanie skarg i odwołań na postanowienia sądów gminnych. Działalność komisarzy skończyła się z chwilą wybuchu I wojny światowej
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
protokoły posiedzeń sygn 1, księgi postanowień sygn 2-4, 445-476, rozporządzenia ogólne sygn 5, 9-10, szkoły wiejskie sygn 6, o włościanach górniczych sygn 7, o gminnych zarządach sygn 8, sprawozdania sygn 11, 107, podatki i obowiązki sygn 12, 14, o komornikach sygn 13, różne sygn 14, 25-30, 478, 479, tabele sygn 16-17, 21, 41, 43, 438, pobór rekrutów sygn 18, zarządzenia dot dóbr duchownych sygn 19, przekazywnie ziemi włościanom sygn 20, 22-23, urządzenia miast sygn 24, zezwolenie na urządzanie loterii sygn 31, oswobodzenie miast i wsi od wojsk nieprzyjaciela sygn 32, kapitały gminne sygn 33, wydawanie włościanom kopii planów z gruntów które przeszły na ich własność sygn 34-39, o przemianowniu Kieleckiej Komisji na Zarząd Gubernialny sygn 40, czynsze wieczyste sygn 42, stan zagród w posiółkach sygn 44, powstanie instancji sądowej sygn 45, serwituty sygn 46-47, 480 okólniki i instrukcje sygn 48-53, zagrody będace w posiadaniu osób niewłościańskiego i obcego pochodzenia 54, 57, przydział ziemi dla żołnierzy sygn 55-56, plany i dokumenty urządzonych wsi rządowych sygn 60, zakup ziemi sygn 61, wywłaszczenia sygn 62, cholera sygn 63, biblioteki sygn 64, towarzystwo przeciwalkoholowe sygn 65, akt dot. lasów sygn 66-67, 439, grunty zakładów dobroczynnych sygn 68, przesiedlenia na Syberię i Kaługę sygn 69-76, uchwały zgromadzeń gmin, wsi i stowarzyszeń sygn 77-86, pomoc dla potrzebujących sygn 87-90, o urządzaniu i zamykaniu rewirów sygn 91, wydobycie metali sygn 92, pomoc dla rodzin poległych w wojnie z Japonią sygn 93, majorat i dobra poduchowne sygn 94, wynagrodzenia pieniężne dla pracowników sygn 95-102, koerspondencja tajna sygn 103, pożyczki sygn 104, niszczenie akt sygn 105, koerspondencja sygn 106, spisy spraw sygn 414, Żydzi sygn 415, dzienniki sygn 416-419, 428, postanowenia komisarza sygn 420-427, akta szczegółowe wsi pow. kieleckiego sygn 108-413, 482-497, księgi zarządzeń sygn 429-437, księgi protokółów sygn 440, kontrole sygn 441-444, spis ludności sygn 447 - brak danych -

Amount of archival material

498

498

0

13.00

13.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.