Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do spraw włościańskich powiatu miechowskiego

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1878-1914
Komissar po Kres'tjanskim Dělam Měchovskago Uězda 1878 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zgodnie z ukazem z 19 lutego/2 marca 1864 roku w powiatach ustanowiono urząd konmisarza ds.. Włościańskich. Na terenie guberni kieleckiej działali oni w powiatach jędrzejowskim, kieleckim, miechowskim, olkuskim, pińczowskim, stopnickim i włoszczowskim. Do ich kompetencji należało przeprowadzanie uwłaszczeń, składanie sprawozdań Urzędowi Gubernialnemu Kieckiemu ds.. Włościańskich ogłaszanie i wprowadzanie w życie zarządzeń władz zwierzchnich, wydawanie zaświadczeń na prawo nabycia ziemi, kontrolowanie działalności zarządów gminnych, rozpatrywanie skarg i odwołań na postanowienia sądów gminnych. Działalność komisarzy skończyła się z chwilą wybuchu I wojny światowej
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
zaopatrzenie pracowników sygn 1, okólniki sygn 2, protokoły sygn 3, akta szczegółowe wsi pow. miechowskiego sygn 4-22 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/43/0/-/1 [ O zaopatrzeniu pracowników ] 1912-1913 0
21/43/0/-/2 [Okólniki i rozporządzenia tyczące się dokonywania poprawek w tabelach likwidacyjnych i nadawczych ] 1878-1882 0
21/43/0/-/3 [ Protokoły ] 1879 0
21/43/0/-/4 [ Akta szczegółowe wsi: Brończyce gmina Niedźwiedź. O przejściu włościan na ziemie skomasowane na mocy uchwały z dnia 14. 03. 1910 roku ] 1913-1914 0
21/43/0/-/5 [ Akta szczegółowe wsi: Brydzyn gmina Kozłów. O przejściu włościan na ziemie skomasowane w myśl uchwały z dnia 14. 06.1910 roku ] 1912-1914 0
21/43/0/-/6 [ Akta szczegółowe wsi: Charsznica gmina Tczyca. Dokumenty pomiarowe i korespondencja tycząca się pomiarów ziemi ] 1893-1904 0
21/43/0/-/7 [Akta szczegółowe wsi: Chobendza gmina Rzeźusznica. O przejściu włościan na ziemie skomasowane ] 1912-1914 0
21/43/0/-/8 [ Akta szczegółowe wsi: Goszyce gmina Lubarzyca. O przejściu włościan na ziemie skomasowane ] 1912 0
21/43/0/-/9 [ Akta szczegółowe wsi: Jelcza gmina Tczyca. O regulacji gruntów i przejściu włościan na ziemie skomasowane w myśl uchwały z dnia 14.06.1910 roku ] 1912-1914 0
21/43/0/-/10 [ Akta szczegółowe wsi: Kalina Wielka gmina Racławice. O regulacji gruntów włościańskich i przejściu włościan na ziemie skomasowane w myśl uchwały z dnia 14.06.1910 roku ] 1912-1914 0
21/43/0/-/11 [ Akta szczegółowe wsi: Krężoły gmina Kozłów. O przejściu włościan na ziemie skomasowane w myśl uchwały z dnia 14. 06. 1910 roku ] 1914 0
21/43/0/-/12 [ Akta szczegółowe wsi: Kowary gmina Klimontów. Scalenie gruntów poszczególnych osad ] 1914 0
21/43/0/-/13 [ Akta szczegółowe wsi: Masłomiąca gmina Michałowice. O przejściu włościan na ziemie skomasowane w myśl uchwały z dnia 14.06.1910 roku ] 1913 0
21/43/0/-/14 [ Akta szczegółowe wsi: Niedźwiedź gmina Niedźwiedz. O przejściu włoscian na ziemie skomasowane w myśl uchwały z dnia 14.06.1910 roku ] 1912-1914 0
21/43/0/-/15 [ Akta szczegółowe wsi: Poręba Górna gmina Rzeżuśnia. O przejściu włościan na ziemie skomasowane.] 1911 0
1 2

Amount of archival material

22

22

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.