^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[ Akta szczegółowe wsi: Niedźwiedź gmina Niedźwiedz. O przejściu włoscian na ziemie skomasowane w myśl uchwały z dnia 14.06.1910 roku ]

Archiwum Państwowe w Kielcach
dokumentacja aktowa 14
- brak danych -
1912-1914

1912 - 1914
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 212
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
A3 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Miechów -
Niedźwiedź -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

komasacja -

Javascript support needed to browse indexes

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.