Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do spraw włościańskich powiatu stopnickiego

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1866-1914
Komissar po Kres'tjanskim Dělam Stopnickago Uězda 1866 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zgodnie z ukazem z 19 lutego/2 marca 1864 roku w powiatach ustanowiono urząd konmisarza ds.. Włościańskich. Na terenie guberni kieleckiej działali oni w powiatach jędrzejowskim, kieleckim, miechowskim, olkuskim, pińczowskim, stopnickim i włoszczowskim. Do ich kompetencji należało przeprowadzanie uwłaszczeń, składanie sprawozdań Urzędowi Gubernialnemu Kieckiemu ds.. Włościańskich ogłaszanie i wprowadzanie w życie zarządzeń władz zwierzchnich, wydawanie zaświadczeń na prawo nabycia ziemi, kontrolowanie działalności zarządów gminnych, rozpatrywanie skarg i odwołań na postanowienia sądów gminnych. Działalność komisarzy skończyła się z chwilą wybuchu I wojny światowej
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
ustalanie granic gruntów z nadania zasadniczego i serwitutów (sygn 1-3, 6-15), postanowienia dotyczące spraw spornych (sygn 4) protokóły w sprawach ustalania granic gruntów, komasacji i likwidacji serwitutów (sygn 5), oraz tabele likwidacyjne wsi: Dobrowoda, Gluzy Nowe, Gluzy Szlacheckie, Kawczyce, Hołudza i Zielonki (sygn. 16-21) - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/45/0/-/1 Wieś Andrzejówka, gminy Chmielnik, ustalenie granic gruntów z nadania zasadniczego 1878 0
21/45/0/-/2 Wsie Szczaworyż i Błowice, gminy Pęczalice. Ustalanie granic gruntów otrzymanych za zrzeczenie się serwitutów 1878 0
21/45/0/-/3 Wieś Sydzyna gminy, Łubnice. Ustalenie granic parceli lasu otrzymanego za zrzeczenie się serwitutów 1878 0
21/45/0/-/4 Postanowienia ( odpisy) dotyczące wsi: Czażyzna, Budzyń, Kargów Prywatny, Podlesie i Stadnów Duży w sprawach sporów granicznych, ustalenia granic gruntów po pomiarach podziału wspólnot itp. (postanowienia pojedyncze bez odnośnych akt) 1898-1911 0
21/45/0/-/5 Protokóły czynności dotyczące wsi: Podlesie, Niziny, Grzymałka, Szyszczyce w sprawach ustalania granic, komasacji gruntów, i likwidacji serwitutów 1904-1914 0
21/45/0/-/6 Wieś Kąty, gminy Stopnica. Ustalenie obszaru i granic gruntów na skutek pomiaru z 1910 r. 1909-1919 0
21/45/0/-/7 Wieś Rataje Kanie, gminy Pacanów. Ustalenie granic gruntów otrzymanych za serwituty 1913-1914 0
21/45/0/-/8 Po prědlavlenii plana zasěrvitutnych zěměl krest'jan sělenii Żabiec 1913-1914 0
21/45/0/-/9 Po prědstavlenii plana krest'janskich zěměl, postupivšich za servituty w sobstvěnnosti krest'jan sělenii Gaje Słupieckie 1914 0
21/45/0/-/10 Po prědstavlenii plana zaservitutnych zěměl krest'jan sělenia Niegosławice 1914 0
21/45/0/-/11 Po prědstavlenii plana zaservitutnych zěměl krest'jan sělenia Szczebrzusz 1914 0
21/45/0/-/12 Po prědstavlenii plana zaservitutnych zěměl krest'jan sělenia Kułko 1914 0
21/45/0/-/13 Po predstavlenii plana zaservitutnych zěměl krest'jan sělenia Zboruwek Poduchowny 1914 0
21/45/0/-/14 Po predstavlenii plana zasěrvitutnych zěměl krest'jan sělenia Książnica 1914 0
21/45/0/-/15 Po prědstavlenii plana zaservitutnych zěměl krest'jan sělenia Zalesie 1914 0
1 2

Amount of archival material

23

23

0

0.39

0.39

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.