Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Klwowie

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1851-1874
- brak danych - 1851 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Równolegle z przepisami dotyczącymi wyznań chrześcijańskich pojawiają się przepisy o aktach stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich. W 1825 roku dnia 2 czerwca dekretem cara Aleksandra I powołano Komitet do spraw żydowskich W myśl tego dekretu księża katoliccy mieli pełnić obowiązki urzędników stanu cywilnego dla osób wyznań niechrześcijańskich. 3 listopada 1825 roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego wydała przepisy, na mocy których prowadzenie ksiąg dla tych wyznań powierzone zostało burmistrzom lub osobom wyznaczonym przez Komisję Wyznań. 7 września 1830 roku do prowadzenia ksiąg dla wyznania mojżeszowego powołano rabinów. Akta były wpisywane do oprawnej księgi zakupionej z funduszu dozoru bożniczego, a opatrzonej pieczęciami burmistrza lub urzędnika stanu cywilnego. Obowiązkiem rabina było wpisywanie do księgi aktów urodzeń, małżeństw i zgonów według określonych form. Po dokonaniu wpisu rabin miał obowiązek okazać ksiegę urzędnikowi stanu cywilnego. Księgi stanu cywilnego dla wyznania mojżeszowego funkcjonowały do wybuchu II wojny światowej.
W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu
księgi UMZsygn 1-23allegata sygn 1a-9a sygn 10 allegata wszyte, - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/594/0/-/1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 15
21/594/0/-/2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 37
21/594/0/-/3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 29
21/594/0/-/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 30
21/594/0/-/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 34
21/594/0/-/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 18
21/594/0/-/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 36
21/594/0/-/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 36
21/594/0/-/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 29
21/594/0/-/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 0
21/594/0/-/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 0
21/594/0/-/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 0
21/594/0/-/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 0
21/594/0/-/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 0
21/594/0/-/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 20
21/594/0/-/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 35
21/594/0/-/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 23
21/594/0/-/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 31
21/594/0/-/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 37
21/594/0/-/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 30
21/594/0/-/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 37
21/594/0/-/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 42
21/594/0/-/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 29
21/594/0/-/24 Allegata za 1851 rok 1851 0
21/594/0/-/25 Allegata za 1852 rok 1852 0
21/594/0/-/26 Allegata za 1853 rok 1853 0
21/594/0/-/27 Allegata za 1854 rok 1854 0
21/594/0/-/28 Allegata za 1855 rok 1855 0
21/594/0/-/29 Allegata za 1826 rok 1856 0
21/594/0/-/30 Allegata za 1858 rok 1858 0
21/594/0/-/31 Allegata za 1859 rok 1859 0
21/594/0/-/32 Allegata za 1860 rok 1860 0
21/594/0/-/33 [Allegata] 1890 0
21/594/0/-/34 [Akta urodzonych - niekompletny rejestr] 1897 0
21/594/0/-/35 [Akta małżeństw] 1897 0
21/594/0/-/36 [Akta zgonów - niekompletne] 1897 0

Amount of archival material

32

32

0

0.33

0.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -