Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Powiatowa Olkuska do spraw Wyborów do Dumy Państwowej

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1906-1912
Ol'kušskaja Uězdnaja po Dělam o Vyborach v Gosudarstviennuju Dumu Komisija 1906 - 1912
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W wyniku ruchów rewolucyjnych manifestem z 6 sierpnia 1905 roku carat wyraził zgodę na zwołanie przedstawicielstwa narodu jakim były Dumy Państwowe. Duma składać się miała z posłów wybieranych przez społeczeństwo na okres 5 lat. Prawo wyborcze posiadały osoby o ustalonym statusie majątkowym i naukowym. Pierwsza Duma zebrała się w maju 1906 roku, lecz po kilku miesiącach została rozwiązana podobnie jak II. III Duma rozpoczęła pracę po zmianie ordynacji wyborczej. Dla przeprowadzenia wyborów do Dumy zostały powołane komisje w miastach gubernialnych i powiatowych. Komisję Powiatową reprezentował przewodniczacy którym był przedstawiciel Sądu Okręgowego Kieleckiego i członkowie (2 lub 3) sędzia sądu gminnego, burmistrz miasta, insprektor powiatowy komisarz ds.. Włościańskich i przedstawiciel ziemiaństwa. Skład komisji powiatowych ustalał i zatwierdzał Gubernator,a celem ich było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Wybory do Dumy przeprowadzane były czterokrotnie, obrady do IV Dumy przerwane były podczas I wojny światowej.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
dzienniki posiedzeń poszczególnych komisji, na podstawie których można ustalić skład osobowy oraz rodzaj spraw przez nie załatwianych np. rozpatrywanie skarg na nieprawidłowe sporządzanie list wyborczych, protokoły wójtów z poszczególnych gmin z zebrań przedwyborczych, dotyczące przebiegu wyborów na danym terenie, sposób wyborów dwóch pełnomocników na zjazdy powiatowe, uprawnionych do głosowania, protokoły z wyborów przedstawicieli na zjazd gubernialny spośród wielkich właścicieli ziemskich i pełnomocników reprezentujących średnią własność oraz duchowieństwo i mieszczaństwo, zestawienia osób skreślonych z list wyborczych i spisy osób mających czynne i bierne prawo wyborcze, obwieszczenia i ogłoszenia w j. polskim i rosyjskim sygn 1-20 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/62/0/-/1 Narjad Ol'kušskoj Uězdnoj po Dělam o Vyborachv'' Gosudarstvennuju Dumu Kommisii - žurnalam rasporjaditel'nych zasědanij 1906-1907 0
21/62/0/-/2 Narjad [...] žalobam postupivsim na nepravilnoe sostavlenie izbiratel'nych spiskov v'' Gosudarstvennuju Dumu 1906-1907 0
21/62/0/-/3 Narjad [...] o vyborach na predvaritel'nych izbiratel'nych s"ězdach upolnomočennych ot'' gmin ol'kušskago uězda 1907 0
21/62/0/-/4 Narjad [...] o perepiskě s'' predsědatelem 1906-1907 0
21/62/0/-/5 Vybornoe proizvodstvo [...] o vyborach upolno-močennych ot'' s"ězda srednich zemlevladěl'cev i duchovenstvya po ol'kušsakomu uězdu 1907 0
21/62/0/-/6 Vybornoe proizvodstvo [...] o vyboraoh upolnomočennych ot'' s"ězda uězdnych zemlevladěl'cev po ol'kušskomu uězdu 1907 0
21/62/0/-/7 Vybornoe proizvodstvo [...] o vyborach upolnomočennych ot'' s"ězda gorodskicn izbiratelej po ol'kušskomu uězdu 1907 0
21/62/0/-/8 Narjad Ol'kušskoj Uězdnoj Komissii po Dělam o Vyborach členov Gosudarstvennago Sověta 1908 0
21/62/0/-/9 Narjad [...] perepiska po proizvodstvu vyborov v'' členy Gosudarstvennago Sověta 1909 0
21/62/0/-/10 Narjad žurnalov zasědanij [...] 1912 goda 1912 0
21/62/0/-/11 Narjad perepisok Ol'kušskoj Uězdnoj po Dělam o Vyborach v'' Gosudarstvennuju Dumu Kommisii 1912 goda 1912 0
21/62/0/-/12 Narjad Ol'kušskoj Uězdnoj po Dělam o Vyborach v'' Gosudarstvennyj Sovět Kommisii 1912 goda 1912 0
21/62/0/-/13 Narjad [...] o proizvodstvě vyborov na predvaritel'nych s"ězdach zemlevladěl'cev po ol'kušskomu uězdu 1912 0
21/62/0/-/14 Narjad [...] o proizvodstvě vyborov upolnomočennych ot'' gmin po ol'kušskomu uězdu 1912 0
21/62/0/-/15 Narjad protokolov o proizvodstvě vyborov na s''ězdě zemlevladěl'cev po ol'kušskomu uězdu i o proizvodstvě vyborov ol'kušskim gorodskim izbiratel'nym s''ězdom [...] 1912 0
1 2

Amount of archival material

20

20

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.