Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelnik Wojskowy Powiatu Kieleckiego

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1874-1917
Kěleckij Uězdnyj Voinskij Načalnik 1874 - 1917
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna polski
rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Naczelnika Wojskowego Powiatu Kieleckiego powołany został na podstawie ustawy o Zarządzie Gubernialnym i Powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego z 1866 r., a działalność rozpoczął dopiero w 1874 r. Do zadań urzędu należał nadzór nad pełniącymi służbę wojskową, przyjmowanie szeregowych do służby zapasowej, przenoszenie do rezerwy, powoływanie do rzeczywistej służby lub szkół wojskowych. Zadaniem naczelników było również poświadczanie zwolnień ze służby, wydawanie przepustek, wypłacanie funduszy na utrzymanie spisowych, kontrola urzędów rekruckich, planowanie poboru, również w wypadku mobilizacji, wypłaty dla urlopowanych wojskowych, pomoc finansowa dla rodzin wojskowych. Urząd funkcjonował do czerwca 1915 roku, następnie ewakuował się do Lublina, potem do miejscowości Szuja na terenie Rosji, gdzie działał do 1917 roku
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
Zarządzenia wyższych organów, tajna korespondencja z brygadami, ze sztabem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, korespondencja z urzędami wojskowymi, naczelnikami, dowódcami pułków, gubernatorem, wójtami gmin , formularze osobowe żołnierzy, wypisy żołnierzy dot. przebiegu służby, rozkazy, bilety wojskowe, zwolnionych z wojska, wykazy zmarłych, rannych i zaginionych sygn 1-275 - brak danych -

Amount of archival material

275

275

0

3.55

3.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.