Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Daleszyckiego

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1886-1906
Staršij Stražnik Zemskij Dalešickago Učastka Kěleckago Uězda 1886 - 1906
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawa o straży ziemskiej z 31 grudnia 1866 r. przewidywała utworzenie w miastach i powiatach komend policyjnych pod nazwą straży ziemskie. Powstawać one miały z istniejących dotąd oddzielnych komend policji, policjantów miejskich i powiatowych komend żandarmerii. Straż ziemska podlegała gubernatorom i miała utrzymywać porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu. Zwierzchnikiem straży był naczelnik powiatu. Pod jego kierunkiem dowodził strażą pomocnik naczelnika zwany naczelnikiem straży ziemskiej. Pod względem policyjnym powiat dzielił się na rewiry - uczastki, w każdym rewirze znajdowała się komenda złożona ze starszego strażnika i kilku strażników niższych stopniem. Komendy znajdowały się we wszystkich miastach i wsiach, gdzie istniały urzędy gminne.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
rozkazy dzienne dla straży ziemskiej, rozporządzenia, korespondencja poufna, spis osób pod dozorem policji sygn 1-11 - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
21/68/0/-/11 Dělo Staršago Stražnika Dalešickago učastka, Kěleckago uězda. Sekretnoe. […] Načato Fevralâ 4 go dnâ 1906 goda. Končeno .... dnâ 190 ... goda 1906 0
21/68/0/-/10 Dělo Prikazy Staršago Stražnika Dalešickago Učastka, Kěleckago uězda, Kěleckoj gubernii. Sekretnoe. Sekretnym'' bumagam'' postupa??m'' ot'' podležago [Načal'stva] trebu??ih' rozyska [raznyh] lic' i [sekretnago] nabl?deniâ ili ispolneniâ. Načato Ânvarâ 11 go dnâ 1904 goda. Končeno .... dnâ 190 ... goda 1904 0
21/68/0/-/9 Dělo Prikazy Staršago Stražnika Dalešickago Učastka, Kěleckago uězda, Kěleckoj gubernii. Prikazam'' po zemskoj straže Kěleckoj Gubernii, a ravno i po zemskoj straže KěIeckoj uězdnoj komandy. Načato Ânvarâ 9 go dnâ 1903 goda. Končeno .... dnâ 190 ... goda 1903 0
21/68/0/-/8 Dělo Sekretnoe Staršago Stražnika Dalešickago učastka, Kěleckago uězda, Kěleckoj gubernii. Sekretnym'' bumagam'' postupa?šim'' ot'' podleža?ago Načal'stva trebu??ago rozyska raznyh'' lic'' i voob?e sekretnago nabl?deniâ ili ispolneniâ. Načato Ânvarâ desâtago dnâ 1903 goda. Končeno .... dnâ 190 ... goda 1903 0
21/68/0/-/7 Dělo Staršago Stražnika Dalešickago učastka, Kěleckago uězda, Kěleckoj gubernii. Sekretnoe. Načato Ânvarâ 10 dnâ 1902 goda. Končeno Dekabrâ 9 go dnâ 1902 goda 1902 0
21/68/0/-/6 Dělo Staršago Stražnika Dalešickago učastka, Kěleckago Uězda, Kěleckoj Gubernii. Ob?ie. Načato Ânvarâ 1go dnâ 1902 goda. Končeno Dekabrâ 31 dnâ 1902 goda 1902 0
21/68/0/-/5 Dělo Staršago Stražnika Dalešickago učastka, Kěleckago Uězda, Kěleckoj Gubernii. Sekretnoe. Načalos' Ânvarâ 3 dnâ 1901 goda. Končilos' … 190 … goda 1901 0
21/68/0/-/4 Učastkovaâ kniga Dalešickago učastka zemskoj straži Kěleckago uězda i gubernii na 1901 goda 1901 0
21/68/0/-/3 Dělo Staršago Stražnika Dalešickago Učastka Kěleckago Uězda, Kěleckoj gubernii. Sekretnoe. Načalos' s'' 7 Ânvarâ 1890 goda. Končilos' … 190 … goda 1900 0
21/68/0/-/2 Dělo Staršago Stražnika Dalešickago Učastka Zemskoj Straži Kěleckago Uězda, Kěleckoj gubernii. Sekretnoe. Načalos' Ânvarâ 1 dnâ 1896 goda 1896 0
21/68/0/-/1 Âvočnaja kniga dlâ lic' sostoâ?cih' pod'' nadzorom'' policii Dalešickago učastka Kěleckoj Gubernii i Uězda 1886-1892 0

Amount of archival material

11

11

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.