Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kasa Powiatu Kieleckiego Guberni Radomskiej

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1816-1866 [1870]
- brak danych - 1816 - 1866
1867 - 1870
1870 - 1870
- brak danych - tak
instytucje finansowe - kasy pożyczkowe, zapomogowe polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na mocy postanowienia namiestnika Królestwa w każdym obwodzie ustanowione zostały kasy, które podlegały Komisjom Wojewódzkim. Po przemianowaniu w 1842 r. obwodów na powiaty, kasy te przybrały nazwę powiatowych. Zasady rachunkowości kas określała ustawa z 11 października 1823 r. Kasy istniały do końca 1866 r. do reorganizacji administracji Królestwa.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
akta dot. kar administracyjnych, opłat gildyjnych, kar sądowych i policyjnych, ubezpieczeń ruchomości, zapomóg włościańskich, rewizji kas, akta budżetowo - rachunkowe, akta procesowe, dochody konsumpcyjne, dzienniki podawcze, manuały przychodów, dzienniki wydatków, rachunki roczne kas 1816-1866 (1870) sygn 1-239 - brak danych -

Amount of archival material

240

240

0

5.28

5.28

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.