Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Komisji do spraw Referendum Ogólnokrajowego z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonego z w dniu 29 listopada 1987 r.

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1987
- brak danych - 1987 - 1987
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Referendum zostało przeprowadzone 29 listopada 1987 na mocy przyjętej pół roku wcześniej Ustawy o konsultacjach społecznych i referendum z dnia 6 maja 1987 r. (Dz.U. z 1987 r. Nr 14, poz. 83 Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum.). Było jednym z elementów ogólnonarodowej dyskusji na temat drugiego etapu reformy. Pierwotnie referendum miało dotyczyć konkretnych zmian ustrojowych, w tym zwłaszcza powołania urzędu prezydenta (chodziło o umocnienie pozycji gen. Wojciecha Jaruzelskiego). Zamiast tego zadano społeczeństwu następujące pytania referendalne:

1. Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzającego do wyraźnego poprawienia warunków życia, wiedząc, że wymaga to przejścia przez trudny dwu-trzyletni okres szybkich zmian?
2. Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem jest umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem?

Według oficjalnych danych w referendum wzięło udział 67,3% uprawnionych i była to najniższa frekwencja w historii PRL. Na pierwsze pytanie "tak" odpowiedziało 66,04% głosujących, a na drugie - 69,03%.
Ustawa o referendum wprowadzała wymóg uzyskania ponad 50%, ale nie spośród głosujących, tylko ze wszystkich osób uprawnionych do głosowania. Powyższe wyniki należy zatem odnieść do ogółu uprawnionych i po takim przeliczeniu okazało się, że na pierwsze pytanie "tak" odpowiedziało 44,28% uprawnionych, a na drugie - 46,29%. Oznacza to, że referendum nie było wiążące.
Protokoły głosowania i wyników głosowania w Referendum Ogólnokrajowym z terenów gmin, miast i gmin: Miechów, Włoszczowa, Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Pałecznica, Słaboszów, Imielno, Małogoszcz, Nagłowice, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław, Kielce, Końskie, Bieliny, Bliżyn, Chęciny, Koszyce, Łopuszno, Masłów, Mniów, Piekoszów, Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, Łagów, Nowa Słupia, Bodzentyn, Krasocin - brak danych -

Amount of archival material

48

0

0

0.23

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.