Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Opatowie

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1945, 1950-1975
- brak danych - 1945 - 1945
1950 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opatowie utworzono w 1950 r. na podstawie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r. W myśl ustawy najwyższym organem władzy państwowej w powiecie była Powiatowa Rada Narodowa, która działała za pośrednictwem swych komisji jako ciał opiniodawczych oraz Prezydium jako urzędu wykonawczego. Ustawa z dnia 22 lipca 1973 r. zmieniła strukturę wewnętrzną urzędu oraz charakter rad narodowych. Na podstawie ustawy najwyższym organem administracji państwowej na szczeblu powiatu stał się Urząd Powiatowy kierowany jednoosobowo przez naczelnika, który był urzędnikiem mianowanym przez wojewodę, jednak zatwierdzanym i kontrolowanym w swej działalności przez Powiatową Radę Narodową. Urząd Powiatowy w Opatowie został zlikwidowany na podstawie ustawy z dnia 1 czerwca 1975 r., która znosząc powiaty wprowadziła dwustopniowy podział administracyjny kraju. Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1975 Protokoły z sesji, komisji, posiedzeń, decyzje ,zarządzenia, analiza materiałów z sesji, plany pracy, sprawozdania sygn.1-734, 444a, 444b, Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1955–1974, Protokoły posiedzeń, plany, sprawozdania, analizy, informacje statystyczne sygn.735-827 Statystyk Powiatowy 1950-1961 Protokoły, sprawozdania i plany pracy, Sprawozdania sygn.828-895 Wydział Finansowy 1950-1975, Sprawozdania opisowe i statystyczne, inspekcje, komisje, budżety sygn.896-1254 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1959-1963, Plany i sprawozdania sygn.1255-1269,Wydział Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 195-1975, Plany sprawozdania, analizy i oceny sygn.1270-1321 Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki lat 1952-1953,1955-1964 Protokoły z posiedzeń i narad, plany, Sprawozdania, protokoły pokontrolne sygn.1326-1355 Wydział Spraw Wewnętrznych 1953-1971 Sprawy wywłaszczeniowe, orzeczenia o odszkodowania, zmiana imion i nazwisk, poświadczenie obywatelstwa sygn.1356-1494 Powiatowa Komenda Straży Pożarnych 1952-1955,1957,1959-1973 Organizacja PKSP, sieć straży pożarnych, plany działalności i finansowe, budżety, uchwały, komisje problemowe, sprawozdania, kontrole sygn.1495-1666 Wydział Skupu 1958-1970, 1972-1974 Powiatowy Zespół Koordynacyjny, plany, sprawozdania, protokoły pokontrolne sygn. 1667-1708 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1950-1957, 1964-1975, Protokoły posiedzeń, narad, plany inwestycyjne, pracy, rozgraniczenia nieruchomości sygn. 1709-1835 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe 1951-1961, 1970-1973 Plany roczne i wieloletnie, sprawozdawczość sygn.1836-1889 Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1958-1965, 1967, 1971-1974 protokoły z narad, plany inwestycyjne, gospodarcze, sprawozdania, analizy ekonomiczne sygn. 1890-1928, Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1950-1975, Sprawy organizacyjne wydziału, plany, sprawozdania statystyczne protokoły kontroli sygn. 1929-2089 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1951-1974 Plany, analizy, kontrole jednostek nadzorowanych sygn.2090-2253 Wydział Budownictwa Architektury i Urbanistyki z lat 1956-1975 Organizacja i zakres działań wydziału, sprawozdania, kontrole, rejestry wydanych zezwoleń na budowę sygn. 2254-2317 inwentarz książkowy, wstęp do zespołu

Amount of archival material

2344

2329

0

30.41

30.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.