Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Koprzywnicy

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1857 - 1858, 1882 - 1912
- brak danych - 1857 - 1858
1882 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W zaborze rosyjskim pierwotnie powstała odrębna rejestracja państwowa. Stało się to na mocy napoleońskiego kodeksu cywilnego w Księstwie Warszawskim (1808), ale po jego wcieleniu do Królestwa Polskiego (1815) utrzymywano przepisy dotyczące takiej rejestracji. Na ich mocy każdą księgę sporządzano w dwóch egzemplarzach. W praktyce, jeszcze za Księstwa zamiast świeckich urzędów rejestrację prowadzili katoliccy proboszczowie. W 1825 r. osobną rejestrację ostatecznie zarzucono, a proboszczowie stali się zarazem urzędnikami stanu cywilnego. Na ziemiach podlegających bezpośrednio Cesarstwu istniała wyłącznie rejestracja wyznaniowa. Wszędzie natomiast od 1825 r. wprowadzono obowiązek sporządzania duplikatu, który trafiał do archiwum hipotecznego sądu powiatowego.W zaborze rosyjskim rejestrację ludności żydowskiej wprowadzono od roku 1825 (prowadzili ją burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy). Dopiero od 1830 r. mojżeszowe księgi metrykalne prowadzili rabini. Księgi urodzeń, małzeństw i zgonów zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-6
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
24/172/0/-/1 Duplikat aktów Urzędnika Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich okręgu Koprzewnica w roku 1857 prowadzonych 1857 0
24/172/0/-/2 Duplikat aktów Urzędnika Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich parafii Koprzewnica w roku 1858 prowadzonych 1858 0
24/172/0/-/3 Duplikat aktów Urzędnika Stanu Cywilnego urodzenia, małżeństw i zgonów wyznań niechrześciańskich okręgu Koprzewnica w roku 1882 prowadzonych 1882 0
24/172/0/-/4 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wyznań niechrześciańskich okręgu Koprzewnica w roku 1883 prowadzonych 1883 0
24/172/0/-/5 Duplikat aktów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów wyznań niechrześciańskich okręgu Koprzewnica w roku 1884 prowadzonych 1884 0
24/172/0/-/6 Duplikat aktów Urzędnika Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich okręgu Koprzewnica w roku 1885 prowadzonych 1885 0
24/172/0/-/7 Duplikat aktów Urzędnika Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich okręgu Koprzewnica w roku 1886 prowadzonych 1886 0
24/172/0/-/8 Duplikat aktów Urzędnika Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich okręgu Koprzewnica w roku 1887 prowadzonych 1887 0
24/172/0/-/9 Duplikat aktów Urzędnika Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich okręgu Koprzewnica w roku 1888 prowadzonych 1888 0
24/172/0/-/10 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Koprzewnicy - akta urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1889 1889 0
24/172/0/-/11 Akta zbiorcze urodzeń, małżeństw i zgonów Koprzewnica za rok 1890 1890 0
24/172/0/-/12 Akta zbiorcze urodzeń, małżeństw i zgonów Koprzewnica za rok 1890 1890 0
24/172/0/-/13 Duplikat akt stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Koprzewnicy na rok 1891 1891 0
24/172/0/-/14 Księga akt stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Koprzewnicy na rok 1892 1892 0
24/172/0/-/15 Dokumenty do akt stanu cywilnego okręgu bożniczego w Koprzewnicy z roku 1892 1892 0
1 2 3

Amount of archival material

37

28

0

0.39

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.