Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Zawichoście

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1826 - 1913
- brak danych - 1826 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
ruski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W zaborze rosyjskim pierwotnie powstała odrębna rejestracja państwowa. Stało się to na mocy napoleońskiego kodeksu cywilnego w Księstwie Warszawskim (1808), ale po jego wcieleniu do Królestwa Polskiego (1815) utrzymywano przepisy dotyczące takiej rejestracji. Na ich mocy każdą księgę sporządzano w dwóch egzemplarzach. W praktyce, jeszcze za Księstwa zamiast świeckich urzędów rejestrację prowadzili katoliccy proboszczowie. W 1825 r. osobną rejestrację ostatecznie zarzucono, a proboszczowie stali się zarazem urzędnikami stanu cywilnego. Na ziemiach podlegających bezpośrednio Cesarstwu istniała wyłącznie rejestracja wyznaniowa. Wszędzie natomiast od 1825 r. wprowadzono obowiązek sporządzania duplikatu, który trafiał do archiwum hipotecznego sądu powiatowego.W zaborze rosyjskim rejestrację ludności żydowskiej wprowadzono od roku 1825 (prowadzili ją burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy). Dopiero od 1830 r. mojżeszowe księgi metrykalne prowadzili rabini. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów zmikrofilmowano jednostki archiwalne o syganturach 1-68
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
24/174/0/-/1 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i śmierci parafii niechrześciańskiej Zawichost służąca na rok 1826 1826 0
24/174/0/-/2 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i śmierci parafii niechrześciańskiej Zawichost służąca na rok 1827 1827 0
24/174/0/-/3 Księga aktów urodzenia, małżeństw i śmierci Urzadu Stanu Cywilnego parafii niechrześciańskiej Zawichost w powiecie i województwie sandomierskim na rok 1828 1828 0
24/174/0/-/4 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i śmierci Urzędu Stanu Cywilnego parafii niechrześciańskiej Zawichost w powiecie i województwie sandomierskim na rok 1829 1829 0
24/174/0/-/5 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia Urzędu Stanu Cywilnego parafii niechrześcijańskiej Zawichost na rok 1830 1830 0
24/174/0/-/6 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia Urzędu Stanu Cywilnego parafii niechrześcijańskiej Zawichost w powiecie, obwodzie i województwie sandomierskim na rok 1831 1831 0
24/174/0/-/7 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia Urzędu Stanu Cywilnego parafii niechrześcijańskiej Zawichost w powiecie, obwodzie i województwie sandomierskim na rok 1832 1832 0
24/174/0/-/8 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia Urzędu Stanu Cywilnego parafii niechrześcjiańskiej Zawichost w powiecie, obwodzie i województwie sandomierskim na rok 1833 1833 0
24/174/0/-/9 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia Urzędu Stanu Cywilnego parafii niechrześcijańskiej Zawichost w powiecie, obwodzie i województwie sandomierskim na rok 1834 1834 0
24/174/0/-/10 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejść stanu cywilnego parafii niechrześcian[skiej]. w Zawichoście z roku 1835 1835 0
24/174/0/-/11 Księga aktów urodzenia (małż, zgony) stanu cywilnego parafii niechrześciań[skich]. W Zawichost z roku 1836 1836 0
24/174/0/-/12 Duplikat księga akt urodzenia, ślubów i śmierci wyznań niechrześciańskich parafii Zawichost z roku 1837 1837 0
24/174/0/-/13 Duplikat księga akt urodzenia, małżeństw i śmierci wyznań niechrześciańskich Gminy Zawichost z roku 1838 1838 0
24/174/0/-/14 Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i śmierci wyznań niechrześciańskich parafii Zawichost na rok 1839 1839 0
24/174/0/-/15 Duplikat akt urodzeń, ślubów i zejścia parafii Zawichost z r. 1837-1839 wyznania mojżeszowego 1837-1839 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

98

82

0

1.23

1.06

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.