Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1950-1972
- brak danych - 1950 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
inwentarz kartkowy roboczy Yes - brak danych -
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie utworzone zostało na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W myśl ustawy najwyższym organem władzy państwowej na terenie miasta była Miejska Rada Narodowa, która działała za pośrednictwem swych komisji jako ciał opiniodawczych oraz Prezydium jako urzędu wykonawczego. Poszczególne dziedziny działalności powierzone zostały właściwym wydziałom Prezydium. PMRN wOpatowie funkcjonowało do momentu utworzenia Urzędu Miejskiego na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. Sprawy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne z lat 1950-1968, protokoły z sesji MRN z lat 1950-1975, protokoły z posiedzeń Prezydium z lat 1951-1974, uchwały MRN i Prezydium oraz ich realizacja z lat 1964-1972, protokoły z posiedzeń Komisji z lat 1951-1975, sprawozdanie z działalności MRN z lat 1948-1951, sprawozdania finansowe z lat 1969-1970, sprawozdawczość z ruchu budowlanego z lat 1969-1969, sprawozdawczość GUS z roku 1972, protokoły z kontroli PMRN z lat 1952-1967, rejestry wniosków i postulatów z lat 1965-1966, plany gospodarcze rozwoju miasta Opatowa z lat 1961-1965, komitety osiedlowe i blokowe z lat 1955-1973, Miejski Komitet Opieki Społecznej z roku 1951, Komitet Rozbudowy Miasta Opatowa z lat 1955-1970, wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie miasta Opatowa z lat 1951-1962, budżety z lat 1951-1972, utworzenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z roku 1961, majątek gminy z lat 1950-1961, wykaz nieruchomości w Opatowie z roku 1957,mienie opuszczone i państwowe z lat 1960-1962, wykaz urządzeń wodno-melioracyjnych w mieście Opatowie z roku 1956, budowa targowiska z roku 1957, sprawozdawczość i statystyka referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1957-1958, plan perspektywiczny zagospodarowania przestrzennego miasta Opatowa na lata 1961-1965, cmentarnictwo i grobownictwo z roku 1959, książki meldunkowe lat 1951-1963 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
24/2/0/-/1 Zarządzenia wewnętrzne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie 1963-1965 0
24/2/0/-/2 Sprawy organizacyjne. Wykazy teczek w referatach, wykazy kandydatów na ławników Sądu Powiatowego, protokoły, wykazy majątku nieruchomego PMRN w Opatowie 1955 0
24/2/0/-/3 Sprawy organizacyjne. Podział teczek na referaty, podział etatów, wnioski projektowanych uprawnień dla Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1956 0
24/2/0/-/4 Sprawy organizacyjne. Organizacja referatów w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie 1959 0
24/2/0/-/5 Plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie 1956-1958 0
24/2/0/-/6 Plany pracy Miejskiej rady Narodowej i Prezydium 1958-1960 0
24/2/0/-/7 Obsługa Miejskiej Rady Narodowej [Uchwały, sprawozdania, referat, wykazy Komisji i plany pracy] 1957-1960 0
24/2/0/-/8 Obsługa Miejskiej Rady Narodowej [referat sprawozdawczy] 1961 0
24/2/0/-/9 Sprawy do radnych Miejskiej Rady Narodowej [zestawienie zmian w składach rad narodowych] 1963 0
24/2/0/-/10 Rejestr składu osobowego rady narodowej, prezydium i komisji 1967-1968 0
24/2/0/-/11 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950 0
24/2/0/-/12 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1951 0
24/2/0/-/13 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1952 0
24/2/0/-/14 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1953 0
24/2/0/-/15 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1955 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

228

228

0

2.52

2.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.