Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1950-1972
- brak danych - 1950 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
inwentarz kartkowy roboczy Yes - brak danych -
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie utworzone zostało na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W myśl ustawy najwyższym organem władzy państwowej na terenie miasta była Miejska Rada Narodowa, która działała za pośrednictwem swych komisji jako ciał opiniodawczych oraz Prezydium jako urzędu wykonawczego. Poszczególne dziedziny działalności powierzone zostały właściwym wydziałom Prezydium. PMRN wOpatowie funkcjonowało do momentu utworzenia Urzędu Miejskiego na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. Sprawy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne z lat 1950-1968, protokoły z sesji MRN z lat 1950-1975, protokoły z posiedzeń Prezydium z lat 1951-1974, uchwały MRN i Prezydium oraz ich realizacja z lat 1964-1972, protokoły z posiedzeń Komisji z lat 1951-1975, sprawozdanie z działalności MRN z lat 1948-1951, sprawozdania finansowe z lat 1969-1970, sprawozdawczość z ruchu budowlanego z lat 1969-1969, sprawozdawczość GUS z roku 1972, protokoły z kontroli PMRN z lat 1952-1967, rejestry wniosków i postulatów z lat 1965-1966, plany gospodarcze rozwoju miasta Opatowa z lat 1961-1965, komitety osiedlowe i blokowe z lat 1955-1973, Miejski Komitet Opieki Społecznej z roku 1951, Komitet Rozbudowy Miasta Opatowa z lat 1955-1970, wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie miasta Opatowa z lat 1951-1962, budżety z lat 1951-1972, utworzenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z roku 1961, majątek gminy z lat 1950-1961, wykaz nieruchomości w Opatowie z roku 1957,mienie opuszczone i państwowe z lat 1960-1962, wykaz urządzeń wodno-melioracyjnych w mieście Opatowie z roku 1956, budowa targowiska z roku 1957, sprawozdawczość i statystyka referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1957-1958, plan perspektywiczny zagospodarowania przestrzennego miasta Opatowa na lata 1961-1965, cmentarnictwo i grobownictwo z roku 1959, książki meldunkowe lat 1951-1963 - brak danych -

Amount of archival material

228

228

0

2.52

2.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.