Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Bogorii

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1826 - 1854, 1856 - 1914
- brak danych - 1826 - 1854
1856 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W zaborze rosyjskim pierwotnie powstała odrębna rejestracja państwowa. Stało się to na mocy napoleońskiego kodeksu cywilnego w Księstwie Warszawskim (1808), ale po jego wcieleniu do Królestwa Polskiego (1815) utrzymywano przepisy dotyczące takiej rejestracji. Na ich mocy każdą księgę sporządzano w dwóch egzemplarzach. W praktyce, jeszcze za Księstwa zamiast świeckich urzędów rejestrację prowadzili katoliccy proboszczowie. W 1825 r. osobną rejestrację ostatecznie zarzucono, a proboszczowie stali się zarazem urzędnikami stanu cywilnego. Na ziemiach podlegających bezpośrednio Cesarstwu istniała wyłącznie rejestracja wyznaniowa. Wszędzie natomiast od 1825 r. wprowadzono obowiązek sporządzania duplikatu, który trafiał do archiwum hipotecznego sądu powiatowego.W zaborze rosyjskim rejestrację ludności żydowskiej wprowadzono od roku 1825 (prowadzili ją burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy). Dopiero od 1830 r. mojżeszowe księgi metrykalne prowadzili rabini. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-59
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
24/251/0/-/89 Alegata do aktu małżeństwa nr 1 wyznania mojżeszowego. Bogoria 1826 1826-1826 0
24/251/0/-/80 Duplikat aktów stanu cywilnego bogoryjskiego okręgu bożniczego o urodzinych, zaślubionych i zmarłych za 1906 rok 1906-1906 0
24/251/0/-/81 Duplikat aktów stanu cywilnego bogoryjskiego okręgu bożniczego o urodzinych, zaślubionych i zmarłych za 1907 rok 1907-1907 0
24/251/0/-/82 Duplikat aktów stanu cywilnego bogoryjskiego okręgu bożniczego o urodzinych, zaślubionych i zmarłych za 1908 rok 1908-1908 0
24/251/0/-/83 Duplikat aktów stanu cywilnego bogoryjskiego okręgu bożniczego o urodzinych, zaślubionych i zmarłych za 1909 rok 1909-1909 0
24/251/0/-/84 Duplikat aktów stanu cywilnego bogoryjskiego okręgu bożniczego o urodzinych, zaślubionych i zmarłych za 1910 rok 1910-1910 0
24/251/0/-/85 Duplikat aktów stanu cywilnego bogoryjskiego okręgu bożniczego o urodzinych, zaślubionych i zmarłych za 1911 rok 1911-1911 0
24/251/0/-/87 Duplikat aktów stanu cywilnego bogoryjskiego okręgu bożniczego o urodzinych, zaślubionych i zmarłych za 1912 rok 1912-1912 0
24/251/0/-/86 Duplikat aktów stanu cywilnego bogoryjskiego okręgu bożniczego o urodzinych, zaślubionych i zmarłych za 1912 rok 1912-1912 0
24/251/0/-/88 Duplikat aktów stanu cywilnego bogoryjskiego okręgu bożniczego o urodzinych, zaślubionych i zmarłych za 1914 rok 1914-1914 0
24/251/0/-/51 Księga urodzeń i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1877-1877 0
24/251/0/-/65 Księga urodzeń i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1891-1891 0
24/251/0/-/60 Księga urodzeń i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1886-1886 0
24/251/0/-/28 Księga urodzeń i zgonów wyznania niechrześcijanskiego parafii Bogoria 1853-1853 0
24/251/0/-/26 Księga urodzeń i zgonów wyznania niechrześcijańskiego parafii Bogoria 1851-1851 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

90

80

0

0.70

0.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.