Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Bogorii

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1826 - 1854, 1856 - 1914
- brak danych - 1826 - 1854
1856 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W zaborze rosyjskim pierwotnie powstała odrębna rejestracja państwowa. Stało się to na mocy napoleońskiego kodeksu cywilnego w Księstwie Warszawskim (1808), ale po jego wcieleniu do Królestwa Polskiego (1815) utrzymywano przepisy dotyczące takiej rejestracji. Na ich mocy każdą księgę sporządzano w dwóch egzemplarzach. W praktyce, jeszcze za Księstwa zamiast świeckich urzędów rejestrację prowadzili katoliccy proboszczowie. W 1825 r. osobną rejestrację ostatecznie zarzucono, a proboszczowie stali się zarazem urzędnikami stanu cywilnego. Na ziemiach podlegających bezpośrednio Cesarstwu istniała wyłącznie rejestracja wyznaniowa. Wszędzie natomiast od 1825 r. wprowadzono obowiązek sporządzania duplikatu, który trafiał do archiwum hipotecznego sądu powiatowego.W zaborze rosyjskim rejestrację ludności żydowskiej wprowadzono od roku 1825 (prowadzili ją burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy). Dopiero od 1830 r. mojżeszowe księgi metrykalne prowadzili rabini. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-59
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
24/251/0/-/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1872-1872 0
24/251/0/-/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1873-1873 0
24/251/0/-/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1874-1874 0
24/251/0/-/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1875-1875 0
24/251/0/-/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1876-1876 0
24/251/0/-/51 Księga urodzeń i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1877-1877 0
24/251/0/-/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1878-1878 0
24/251/0/-/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1879-1879 0
24/251/0/-/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1880-1880 0
24/251/0/-/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1881-1881 0
24/251/0/-/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1882-1882 0
24/251/0/-/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1883-1883 0
24/251/0/-/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1884-1884 0
24/251/0/-/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1885-1885 0
24/251/0/-/60 Księga urodzeń i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1886-1886 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

90

80

0

0.70

0.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.