Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Bogorii

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1826 - 1854, 1856 - 1914
- brak danych - 1826 - 1854
1856 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W zaborze rosyjskim pierwotnie powstała odrębna rejestracja państwowa. Stało się to na mocy napoleońskiego kodeksu cywilnego w Księstwie Warszawskim (1808), ale po jego wcieleniu do Królestwa Polskiego (1815) utrzymywano przepisy dotyczące takiej rejestracji. Na ich mocy każdą księgę sporządzano w dwóch egzemplarzach. W praktyce, jeszcze za Księstwa zamiast świeckich urzędów rejestrację prowadzili katoliccy proboszczowie. W 1825 r. osobną rejestrację ostatecznie zarzucono, a proboszczowie stali się zarazem urzędnikami stanu cywilnego. Na ziemiach podlegających bezpośrednio Cesarstwu istniała wyłącznie rejestracja wyznaniowa. Wszędzie natomiast od 1825 r. wprowadzono obowiązek sporządzania duplikatu, który trafiał do archiwum hipotecznego sądu powiatowego.W zaborze rosyjskim rejestrację ludności żydowskiej wprowadzono od roku 1825 (prowadzili ją burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy). Dopiero od 1830 r. mojżeszowe księgi metrykalne prowadzili rabini. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-59
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
24/251/0/-/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1887-1887 0
24/251/0/-/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1888-1888 0
24/251/0/-/63 Księga urodzeń okręgu bożniczego w Bogorii 1889-1889 0
24/251/0/-/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1890-1890 0
24/251/0/-/65 Księga urodzeń i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1891-1891 0
24/251/0/-/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1892-1892 0
24/251/0/-/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1893-1893 0
24/251/0/-/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1894-1894 0
24/251/0/-/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1895-1895 0
24/251/0/-/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1896-1896 0
24/251/0/-/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1897-1897 0
24/251/0/-/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1898-1898 0
24/251/0/-/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1899-1899 0
24/251/0/-/74 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1900-1900 0
24/251/0/-/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego w Bogorii 1901-1901 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

90

80

0

0.70

0.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.