Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Połańcu

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1826 -1842, 1844 - 1877, 1887 - 1913, 1915-1923
- brak danych - 1826 - 1842
1844 - 1877
1889 - 1898
1900 - 1913
1915 - 1923
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W zaborze rosyjskim pierwotnie powstała odrębna rejestracja państwowa. Stało się to na mocy napoleońskiego kodeksu cywilnego w Księstwie Warszawskim (1808), ale po jego wcieleniu do Królestwa Polskiego (1815) utrzymywano przepisy dotyczące takiej rejestracji. Na ich mocy każdą księgę sporządzano w dwóch egzemplarzach. W praktyce, jeszcze za Księstwa zamiast świeckich urzędów rejestrację prowadzili katoliccy proboszczowie. W 1825 r. osobną rejestrację ostatecznie zarzucono, a proboszczowie stali się zarazem urzędnikami stanu cywilnego. Na ziemiach podlegających bezpośrednio Cesarstwu istniała wyłącznie rejestracja wyznaniowa. Wszędzie natomiast od 1825 r. wprowadzono obowiązek sporządzania duplikatu, który trafiał do archiwum hipotecznego sądu powiatowego.W zaborze rosyjskim rejestrację ludności żydowskiej wprowadzono od roku 1825 (prowadzili ją burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy). Dopiero od 1830 r. mojżeszowe księgi metrykalne prowadzili rabini. Ksi ęgi urodzeń, małżeństw i zgonów zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-63
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
24/252/0/-/1 Duplikaty aktów urodzonych Urządnika Stanu Cywilnego połanieckiego Bożniczego Okręgu 1915-1923 0
24/252/0/-/2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznania mojżeszowego przez burmistrza miasta Połańca założona w roku 1826 1826-1826 0
24/252/0/-/3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznań niechrześcijańskich przez burmistrza miasta Połańca prowadzona na roku 1827 1827-1827 0
24/252/0/-/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznania niechrześcijańskiego przez burmistrza miasta Połańca sporządzona w roku 1828 1828-1828 0
24/252/0/-/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznania mojżeszowego przez burmistrza miasta Połańca na roku 1829 założona 1829-1829 0
24/252/0/-/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznania mojżeszowego przez burmistrza miasta Połańca na roku 1830 założona 1830-1830 0
24/252/0/-/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznania mojżeszowego przez burmistrza miasta Połańca na roku 1831 założona 1831-1831 0
24/252/0/-/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznania mojżeszowego przez burmistrza miasta Połańca na roku 1832 założona 1832-1832 0
24/252/0/-/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznania mojżeszowego parafii Połaniec 1833-1833 0
24/252/0/-/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznań niechrześcijańskich parafii Połaniec 1834-1834 0
24/252/0/-/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznań niechrześcijańskich parafii Połaniec 1835-1835 0
24/252/0/-/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznań niechrześcijańskich parafii Połaniec 1836-1836 0
24/252/0/-/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznań niechrześcijańskich parafii Połaniec 1837-1837 0
24/252/0/-/14 Dowody do akt małżeństw wyznania mojżeszowego parafii miasta Połaniec na rok 1837 założonych 1837-1837 0
24/252/0/-/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla wyznań niechrześcijańskich parafii Połaniec 1838-1838 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

96

92

0

1.04

1.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.