Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Krzeszowie

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1854 - 1895, 1907-1908, 1911
- brak danych - 1854 - 1875
1877 - 1889
1891 - 1891
1893 - 1893
1895 - 1895
1907 - 1908
1911 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
W zaborze rosyjskim pierwotnie powstała odrębna rejestracja państwowa. Stało się to na mocy napoleońskiego kodeksu cywilnego w Księstwie Warszawskim (1808), ale po jego wcieleniu do Królestwa Polskiego (1815) utrzymywano przepisy dotyczące takiej rejestracji. Na ich mocy każdą księgę sporządzano w dwóch egzemplarzach. W praktyce, jeszcze za Księstwa zamiast świeckich urzędów rejestrację prowadzili katoliccy proboszczowie. W 1825 r. osobną rejestrację ostatecznie zarzucono, a proboszczowie stali się zarazem urzędnikami stanu cywilnego. Na ziemiach podlegających bezpośrednio Cesarstwu istniała wyłącznie rejestracja wyznaniowa. Wszędzie natomiast od 1825 r. wprowadzono obowiązek sporządzania duplikatu, który trafiał do archiwum hipotecznego sądu powiatowego.W zaborze rosyjskim rejestrację ludności żydowskiej wprowadzono od roku 1825 (prowadzili ją burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy). Dopiero od 1830 r. mojżeszowe księgi metrykalne prowadzili rabini. łączone, roczne księgi urodzeń małżeństw i zgonów zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-16
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
24/378/0/-/1 Akta wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego Krzeszów od 1854 do 1874 1854-1874 0
24/378/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego z roku 1870 1870 0
24/378/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego z roku 1871 1871 0
24/378/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego z roku 1872 1872 0
24/378/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego z roku 1873 1873 0
24/378/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego z roku 1874 1874 0
24/378/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego z roku 1875 1875 0
24/378/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego z roku 1877 1877 0
24/378/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego z roku 1878 1878 0
24/378/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego z roku 1879 1879 0
24/378/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego z roku 1880 1880 0
24/378/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego z roku 1881 1881 0
24/378/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego z roku 1882 1882 0
24/378/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego z roku 1883 1883 0
24/378/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów okręgu bożniczego z roku 1884 1884 0
1 2

Amount of archival material

26

23

0

0.33

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.